Multipl Skleroz Hastalarında Bağışıklık Baskılayıcı Mitoksantron Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Bu derleme ilki 2013 yılında yayınlanan orijinalin güncellemesidir.

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin bağışıklık sistemiyle ilgili, birçok bölgede iltihap ve demiyelinizasyonle seyreden bir kronik hastalığıdır. Tedavisinde steroidler, bağışıklık değiştirici ve bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanılır. Bunlar arasında yer alan ve meme kanseri ve lösemi tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan mitoksantron (MX) MS hastalarında da denendi. 2013 Mayısında yapılan araştırmada MX hakkında yayınlanmış 275 makale belirlendi. Bu derlemeye toplam 221 katılımcıyla yapılan 3 araştırma dahil edildi.

Veriler MX’in; kötüye giden alevlen-durulan MS hastalarında (RRMS), ilerleyici alevlenmeli MS hastalarında (PRMS) ve ikincil ilerleyici MS hastalarında (SPMS), 2 yıla kadar kısa süreli izlemde MS ilerleme riskini ve nüks sıklığını azaltmada orta derecede etkili olduğunu gösteriyor. Ancak derlenen araştırmaların tedavi şemaları ve hasta tipleri açısından heterojen olan özellikleri ve kalitesi nedeniyle bu sonuçlar yorumlanırken dikkat sarf edilmesi gerekiyor.

En sık görülen yan etkiler bulantı ve kusma, saç dökülmesi, idrar yolu enfeksiyonları ve geçici lökopeniydi; MX ile tedavi edilen kadınların %35’inde geçici amenore ve yaklaşık %15’inde izlem periyodunun sonunda hala mevcut olan ısrarcı amenore gelişti. Daha uzun süreli izlem yapan çalışmalardan ve derlenenler dışında kalan çalışmalardan sağlanan veriler kardiyotoksisite ve akut lösemiyle ilgili endişe yarattı. MX ile tedavi edilen hastalarda ilki %12, ikincisi %0.8 oranında görüldü.

Bu nedenle MX tedavisinin; hastanın kişisel risk-yarar profili dikkatle değerlendirilerek ve ters olayları daha az şiddetli alternatif tedavilerin mevcudiyeti de göz önüne alınarak, sadece kötüleşen RRMS hastalarıyla sınırlanması gerekir. Dahası, MX ile tedavi edilen hastalar ciddi ters olay riskini kontrol etmek için tedavi bitiminden sonra izlenmeye devam edilmelidir.

Kaynak

Martinelli Boneschi F, Vacchi L, Rovaris M, Capra R, Comi G. Mitoxantrone for multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD002127. DOI: 10.1002/14651858.CD002127.pub3

Orijinal özet için: MS’te Mitoksantron

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv