Postherpetik Nevraljinin Önlenmesinde Kortikosteroidler

Cochrane derleme özeti

Postherpetik nevralji akut herpes zoster enfeksiyonunun en olağan komplikasyonlarından biri olan ağrılı bir durumdur. Herpes zoster, su çiçeğine benzer lokalize döküntüler şeklinde görülür. Postherpetik nevralji ortaya çıktıktan sonra yaşam boyu sürebilir yaşam kalitesine ve sağlık hizmeti kaynaklarına önemli etkisi olur.

Kortikosteroidler kuvvetli anti enflamatuar eylem gösteren ilaçlar olup sinir hasarını küçültebileceği ve böylece hastaların yakındığı ağrıyı giderebileceği ya da azaltabileceği önermesi bulunuyor.

Literatürün sistematik araştırması sonucunda bu derlemeye alınmaya yeterli kalitede toplam 787 katılımcıyla yapılan 5 araştırma belirlendi. 2 araştırmanın sonuçlarını (114 katılımcı) kombine edebildik akut herpetik döküntünün 6 ay sonrasında, steroid ve kontrol grupları arasında postherpetk nevralji varlığında anlamlı fark bulunmadı.

Kalan üç araştırmanın 2’sinde bir aydan kısa sonuçlar raporlandı, yani bu katılımcılar postherpetik nevralji tanısı için güncel kriterleri karşılamıyor.

Son çalışmada sonuçlar meta analize uygun olmayan bir formatta yayınlandı.

Ciddi ve ciddi olmayan ters olaylarda plaseboya kıyasla anlamlı fark bulunmadı.

Diğer ikincil sonuç ölçütleri için yapılan analizler ve alt grup analizlerinde de tedavi ve plasebo grupları arasında anlamlı fark bulunmadı. Orta kalitede kanıtlara dayanarak kortikosteroidlerin postherpetik nevraljiyi önlemede etkili olmadığı sonucu çıkarılabilir.

Kaynak

Han Y, Zhang J, Chen N, He L, Zhou M, Zhu C. Corticosteroids for preventing postherpetic neuralgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD005582. DOI: 10.1002/14651858.CD005582.pub4

Orijinal özet için: Postherpetik Nevraljiyi Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv