Rehberlere Profesyonel Bağlılığı Artıran Müdahaleler Cihazla İlişkili Enfeksiyonları Önleyebilir mi?

Cochrane derleme özeti

Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar (SBE) hasta güvenliğine yönelik büyük bir tehdit oluşturur ve mortalite oranları %5 – 35 arasındadır. SBE’lerle ilişkili önemli risk faktörleri arasında; vücudun normal korunma mekanizmalarını kıran santral venöz kateter, üriner kateter ve mekanik ventilatör gibi invazif tıbbi cihazların kullanımı ve personelin cihazların takılması ve yerinde bakımı esnasında enfeksiyondan korunma uygulamalarına sadakatinin zayıf olması bulunur.

Biri küme randomize olmak üzere toplam 40 hastane, 51 yoğun bakım ünitesi, 27 koğuş, 1406’dan fazla sağlık personeli ve 3504 hastanın dâhil olduğu, toplam 13 araştırma belirlendi. Çalışmalarda cihazla ilişkili enfeksiyonları azaltmada farklı müdahalelerin etkisi değerlendirildi. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riskinin ortayla yüksek arasında olduğu yargısına vardık.

Etki boyutları küçüktü, SVK’yla ilişkili kan enfeksiyonlarına yönelik çalışmalarda rehberlere uyumu artırmak için yapılan müdahalenin tatbikinden sonra sağlanan en büyük medyan etki çalışmaların çoğunda, uzun izlem süreleri sonunda devam etmedi.

Ventilatörle ilişkili pnömoniyi azaltmayı hedefleyen çalışmalardaki medyan etki biraz daha büyüktü ve 12 aylık izlemde devam etti.

Enfeksiyon kontrol tavsiyelerine sadakati/sadakatsizliği raporlayan 6 çalışmanın sonuçları sadakatin %14 ile %98 arasında çok değişken olduğunu gösterdi.

Derlenen çalışmalardan sağlanan kanıtların düşükle çok düşük arasındaki kalitesi, profesyonel davranışları değiştirmede hangi müdahalelerin ve hangi bağlamda en etkili olduğunu kesinlikle belirlemek için yetersiz kaldı. Bununla beraber daha fazla araştırmaya değecek müdahaleler; birden fazla aktif bileşeni olan ve zaman içinde tekrar tekrar yapılan; bakımın kanıtla desteklenen belli bir yanına odaklı ve adanmış personelle yürütülen, örneğin oral bakımda diş hekimleri/yardımcıları gibi eğitimsel müdahalelerdi. Sağlık organizasyonları ve politika üretenler cihazla ilişkili enfeksiyonlardan korunmada rehberlere sadakat istiyorlarsa, politikalara yol göstermek için yüksek kalitede kanıt üretecek iyi tasarımlı araştırmalara fon sağlanması gerekiyor.

Kaynak

Flodgren G, Conterno LO, Mayhew A, Omar O, Pereira CR, Shepperd S. Interventions to improve professional adherence to guidelines for prevention of device-related infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD006559. DOI: 10.1002/14651858.CD006559.pub2

Orijinal özet için: Cihazla İlişkili Enfeksiyonlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv