Venöz Bacak Ülserlerinde Köpüklü Pansumanlar

Cochrane derleme özeti

Venöz bacak ülserleri olağan rastlanan ve nüks eden tipte kronik yaralardır. Tedavide kompresyon bandaj ya da çorapları kullanılır. Kompresyon malzemesinin altına ülser iyileşmesine yardım için yarayı korumak ve nemli bir ortam sağlamak amacıyla pansumanlar konur. Kullanılabilecek birkaç çeşit pansuman arasında köpüklü pansumanlar da yer alır.

Farklı tipte köpüklü pansumanları birbirine ya da başka pansumanlara karşı kıyaslayan 12 randomize kontrollü araştırmanın kanıtlarını değerlendirdik.

Venöz bacak ülserlerini iyileştirmede poliüretan köpüklü pansumanların, hidrosellüler köpüklü pansumanlardan anlamlı derecede daha iyi ya da kötü olduğunu gösteren kanıt bulamadık.

Benzer şekilde, venöz bacak ülserlerini iyileştirmede köpüklü pansumanların başka tip pansumanlara kıyasla da (parafin emdirilmiş gaz pansuman, hidrokapiller pansuman, hidrokolloid pansuman, viskos dokuma pansuman ya da proteaz değiştirici matriks pansumanlar) anlamlı derecede daha iyi ya da kötü olduğunu gösteren kanıt bulamadık.

Ters olaylar, yaşam kalitesi, maliyet, ağrı ya da pansuman performansı hakkında sonuç çıkarabilmek için de yetersiz kanıt bulduk.

Genel olarak mevcut kanıtların metodolojik kalitesi düşük ya da belirsiz. Bu durum köpüklü pansuman kullanımı hakkında spesifik tavsiyede bulunabilmeyi sınırlıyor. Venöz bacak ülserlerinin tedavisinde köpüklü pansumanların rolüyle ilgili kesin sonuçlar çıkarabilmek için daha fazla iyi kalitede kanıt gerekiyor.

Kaynak

O'Meara S, Martyn-St James M. Foam dressings for venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009907. DOI: 10.1002/14651858.CD009907.pub2

Orijinal özet için: Bacakta Köpüklü Pansuman

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv