Epilepside Fenitoine Karşı Okskarbazepinle Monoterapi

Cochrane derleme özeti

Epilepsi beyinden çıkan anormal elektriksel deşarjların neden olduğu nöbetlerdir. Çoğu nöbet tek bir anti-epileptik ilaçla kontrol edilebilir. Fenitoin tüm dünyada olağan kullanılan anti-epileptikler arasındayken okskarbazepin yeni nesildendir.

Bu derlemede parsiyel epilepsili hastalarda tekli tedavi olarak kullanılan okskarbazepinle, etkinlik olmaması ya da ters etkiler nedeniyle ilaç bırakma ihtimali fenitoine kıyasla daha azdı.

Generalize nöbetleri olan hastalarda tedavi terk oranlarıyla ilgili bir fark kanıtı bulunmuyor.

Yine iki ilaç arasında, hem parsiyel hem de generalize epilepside nöbet nüksü ya da remisyon anlamında fark kanıtı da bulunmuyor; ancak derlenen çalışmaların tasarımları nöbet ve remisyon sonuçlarını etkilemiş olabilir.

Kaynak

Nolan SJ, Muller M, Tudur Smith C, Marson AG. Oxcarbazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD003615. DOI: 10.1002/14651858.CD003615.pub3

Orijinal Özet İçİn: Epilepside Okskarbazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv