Felç Sonrasında İşlevsel Yetileri İyileştirmek İçin Manyetik Beyin Uyarımı

Cochrane derleme özeti

İnsan beyni iki yarım kürelidir. Felçli hastalarda hasta yarımkürede aktivite sadece inmenin neden olduğu hasardan değil, felç hasarını sınırlamaya çalışan sağlam yarımkürenin reaksiyonundan dolayı da kesintiye uğrar. Bu kısıtlayıcı etki başlangıç döneminde faydalı olmakla beraber izleyen dönemde beynin işlevsel yetilerini yeniden kazanma kapasitesiyle etkileşerek zararlı olabilir. Tekrarlayan transkranyal manyetik stimülasyon (rTMS) invazif olmayan bir beyin uyarımı metodudur ve tutulan yarımkürenin hasarı tamir etmesine yardımcı olurken sağlıklı yarıkürenin toparlanmayı kısıtlayan etkisini de azaltır. rTMS; depresyon, kulak çınlaması ve hareket bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde araştırıldı.

Bu derlemede felçli hastaların işlevsel geri kazanımı için rTMS ile yapılan randomize kontrollü araştırmaların değerlendirilmesi amaçlandı. Toplam 588 katılımcıyla yapılan 19 araştırmayı derledik. rTMS tedavisiyle birlikte günlük yaşam aktivitelerinde iyileşme ya da motor işlev üzerine istatistiksel anlamlı etkisi olmadığı bulundu. Güncel kanıtlar felç tedavisinde rutin rTMS kullanımının desteklemek için henüz yeterli değil.

Kaynak

Hao Z, Wang D, Zeng Y, Liu M. Repetitive transcranial magnetic stimulation for improving function after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD008862. DOI: 10.1002/14651858.CD008862.pub2

Orijinal özet için: Felçte Manyetik Uyarım

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv