Kronik Plâklı Sedef Hastalığında Cilt Tedavileri

Cochrane derleme özeti

Kronik plâklı sedef, sedef hastalığının en olağan görülen tipidir. Vücudun herhangi bir yerini tutabilse de, en sık dirsekler, dizler ve saçlı deride görülür. Cilde uygulanan (topikal) tedaviler önce denenir. Bu tedaviler arasında D vitamini ürünleri, topikal kortikosteroidler, tar esaslı preparatlar, ditranol, salisilik asit ve A vitamini ürünleri bulunur. Kronik plâklı sedef hastalığı uzun sürdüğünden, hangi tedavinin en iyi işe yaradığı ve yan etkilerinin ne olduğunun bilinmesi önemli. Bu derlemede farklı tedavilerin ortalama faydaları ve her tedaviyle sonuçları farklı olan hastalar belirlendi.

Derlemede sağlanan kanıtlar toplam 24 808 katılımcıyla yapılan 117 araştırmaya dayanıyor. Araştırmalar 1 haftayla 52 hafta arasında, tipik olarak 7 hafta sürdü.

D vitamini ürünlerinin plasebodan daha iyi olduğunu bulduk. Betametazon dipropiyonat gibi güçlü ve klobetazol propiyonat gibi çok güçlü topikal steroidler de etkiliydi.

Bazı araştırmalarda D vitamini ürünleri, doğrudan güçlü ve çok güçlü kortikosteroidlerle kıyaslandı. Bu ürünler vücuda uygulandığında etkileri benzerdi, ancak saçlı deride kortikosteroidler daha iyi işe yaradı. D vitaminini kortikosteroidlerle kombine eden tedaviler, sade D vitamininden ve sade topikal kortikosteroidden daha etkiliydi.

D vitamini ürünleri genel olarak kömür tarından daha iyi performans gösterdi ancak D vitaminini ditranolle kıyaslayan araştırma sonuçları çelişkili sonuçlar verdi.

Vücuda ya da saçlı deriye uygulandığında güçlü steroidlerle, cilt iritasyonu ya da yanma gibi lokâl ters olaylara neden olma ve hastaların tedaviyi bırakma ihtimali, D vitamininden daha düşüktü.

Topikal tedavilerin sistemik etkileri araştırıldığında plaseboyla diğer tedaviler arasında fark olmadığını bulduk. Ancak bunun nedeni, gerçekten fark olmamasından çok, birçok araştırmada sistemik ters olayların yeterince değerlendirilmiş olmamasıdır.

Bu kronik hastalığın en iyi tedavisi hakkında karar vermede hasta ve hekimlere yardımcı olacak uzun vadeli daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Mason AR, Mason J, Cork M, Dooley G, Hancock H. Topical treatments for chronic plaque psoriasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD005028. DOI: 10.1002/14651858.CD005028.pub3

Orijinal özet için: Kronik Plaklı Sedefte Tedaviler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv