Gebeler İçin Aşılama Rehberi

CDC Websitesinden çeviri

  • Kontrendike

  • Tavsiye edilmeyenler

  • Tavsiye edilenler

  • Bazı durumlarda tavsiye edilir

  • Gerekirse yapılabilir

  • Spesifik tavsiye için bilgi yetersiz

  • ACIP güncel tavsiye yayınlamadı

  • Endikeyse yapılabilir

"Anneyi gebelikte aşılamanın gelişen fetusa getirdiği risk teoriktir. Gebeyi inaktive virüs veya bakteriyel aşılar ya da toksoidlerle aşılamanın fetusa risk getirdiğine dair kanıt bulunmuyor."

“Gebeye uygulanan canlı aşılar fetusu teorik bir riskle karşı karşıya getirir, bu yüzden canlı zayıflatılmış virüs ve canlı bakteri aşıları gebelikte genel olarak kontrendikedir.”

Kontrendike

Suçiçeği: Kontrendike

Fetusa etkileri bilinmediğinden gebelere yapılmamalıdır. Gebe olmayan kadınlar her enjeksiyondan sonra 1 ay gebe kalmaktan kaçınmalıdır. Aşılanmamış kişiler için evde gebe bulunması aşıya kontrendikasyon değildir. Doğurgan çağdaki kadınlara aşı yapmak için rutin gebelik testi tavsiye edilmez. Yanlışlıkla aşılama olursa bebekle ilgili kaygıların teorik temellere dayandığı açıklanmalıdır. Kazaen aşılanma gebeliği sonlandırmak için endikasyon olarak görülmemelidir.

Zoster: Kontrendike

Gebe kadına yapılmamalıdır. Yanlışlıkla aşılama halinde, çoğu durumda gebeliği sonlandırma kararı aşılanmaya dayandırılmamalıdır.

Influenza (LAIV - Canlı Attenüe İnfluenza Aşısı) : Kontrendike

Gebelere yapılmamalıdır.

KKK: Kontrendike

Gebe veya gebe kalmaya çalışan kadına yapılmamalıdır. Mevcut teorik risk nedeniyle kadınlara aşılama sonrası 1 ay gebe kalmaktan kaçınma önerilmelidir. Doğurgan çağdaki kadınlara aşı yapmak için rutin gebelik testi tavsiye edilmez. Kazaen aşılanma gebeliği sonlandırmak için neden olarak görülmemelidir.

BCG: Kontrendike

Gebelik esnasında BCG aşılaması yapılmamalıdır. BCG aşısının fetusa zararlı bir etkisi gözlenmiş olmasa da güveniğini kanıtlamak için daha fazla araştırma gerekiyor.

Tavsiye edilmeyenler

Human Papillomavirus (HPV): Tavsiye edilmez.

HPV aşılarını gebe kadınlarda kullanımı tavsiye edilmez. Aşılama serisi başladıktan sonra kadının gebe olduğu anlaşılırsa kalan 3 doz gebelik sonuna ertelenir. Aşı öncesi gebelik testi gerekmez. Doz gebelikte yapılırsa müdahale gerekmez.

Tavsiye edilenler

Tdap: Tavsiye edilir.

Sağlık personeli, hastanın Tdap aşılama geçmişine bakmadan her gebelikte bir doz Tdap yapmalıdır. Aşılama gebeliğin herhangi bir zamanında yapılabilse de annenin antikor cevabını ve bebeğe pasif antikor geçişini maksimize etmek için en iyi Tdap aşılama zamanı 27 – 36 haftalar arasıdır.

Evvelce aşılanmamış anne gebelikte de aşılanmamışsa postpartum hemen aşılanmalıdır.

Araştırmalardan sağlanan veriler aşılanan kadınlarda ters olayların sıklığında artma ye da olağan dışı ters etkiler olduğunu göstermiyor ve bildirilen az sayıda ciddi ters olaya aşının neden olması ihtimali yok.

Yaralanmalarda: Eğer Td rapeli gerekiyorsa sağlıkçı Tdap yapmalıdır.

Bilinmeyen ya da eksik aşılama öyküsü: Maternal ve neonatal tetanoza karşı korunma sağlamak için, hiç aşılanmamış kadına üç Td aşısı yapılmalıdır. Tavsiye edilen şema 0, 4 haftalar ve 6- 12 aydır. Tercihan 27 – 36 haftalar arasında 1 doz Td yerine Tdap yapılır.

Grip (İnaktive-İİV): Tavsiye edilir

Gebe ve lohusalarda, bağışıklık sistemi, kalp ve akciğerlerde gebelikte görülen değişimler nedeniyle influenzaya bağlı şiddetli hastalık ve komplikasyon riski gebe olmayanlara kıyasla yüksektir. . . . İnfluenza aşılaması gebeliğin herhangi bir zamanında, grip sezon öncesi ve esnasında yapılabilir. Sezon içinde gebe olan veya gebe kalacak olan kadınlara IIV yapılmalıdır.

Bazı durumlarda tavsiye edilir

Hepatit B

Gebelik esnasında HBV enfeksiyon riski yüksek olarak tanımlanan kadınlar (e.g son 6 ayda birden fazla cinsel eşi olan, bir cinsel yolla bulaşan hastalık için değerlendirme yapılmış ya da tedavi gören, geçmişte ya da halen enjeksiyonla uyuşturucu kullanan veya cinsel eşi HBsAg + olan) aşılanmalıdır.

Gerekirse yapılabilir

Polio (İPA)

İPV’nin gebelerde veya fetus üzerine ters etkisi olmadığı belgelenmiş olsa da teorik zeminde gebenin aşılanmasından kaçınmak gerekir. Ancak gebe kadında enfeksiyon riski yüksekse ve acil aşılama gerekiyorsa, tavsiye edilen erişkin şemasına uygun olarak İPV yapılabilir.

Sarı humma: Yarar riskten fazlaysa

Gebelikte kontrendike olan çoğu diğer aşıya kıyasla SH aşısı için gebelikte ihtiyat önerilir. Eğer seyahat kaçınılmazsa ve SH’ye maruz kalma riski aşılamanın riskinden fazlaysa gebe kadın aşılanmalıdır.

Gebelik immün cevabı etkileyebildiğinden immün cevabı görmek için serolojik test yapılmalıdır.

Spesifik veriler olmamasına rağmen SH aşısı olan kadının gebe kalmak için 4 hafta beklemesi gerekir.

Meningokok (B), Men B: Yarar riskten fazlaysa

MenB aşısının gebe ve emziren kadında kullanımın değerlendiren randomize kontrollü klinik araştırma yok. Bu kadınlar yüksek risk altında olmadıkça aşılama ertelenmelidir.

Şarbon: Düşük maruziyet riskinde tavsiye edilmez. Yüksek maruziyet riskinde yapılabilir.

Hepatit A: Yarar riskten fazlaysa

Gebelikte Hepatit A aşısının güvenliği belirlenmemiştir. Ancak Hepatit A aşısı inaktive HAV’dan üretildiği için gelişen fetüs üzerindeki teorik riskin düşük olması beklenir. Gebede aşılamanın riski HAV’a maruziyet riskinin yüksekliğine karşı tartılması gerekir.

Spesifik tavsiye için bilgi yetersiz

Japon Ensefaliti: Yetersiz veri

Gebelerde güvenliği, immünojenitesi ya da etkinliği kontrollü araştırmalarda değerlendirilmedi. Gebe farelerde yapılan preklinik araştırmalar anne ve fetusa zarar belirtisi göstermedi.

Tifo: Yetersiz veri. Gerekiyorsa Vi polisakkarit yapın

Gebe kadınlarda tifo aşılarının kullanımı hakkında veri bulunmuyor. Genel olarak canlı aşılar gebelikte kontrendikedir. Gebelere ancak açıkça gerekiyorsa Vi polisakkarit aşısı yapılmalıdır.

PPSV23 (Polisakkarit pnömokok aşısı): Yetersiz veri

Anneleri gebeyken yanlışlıkla aşılanan yeni doğanlarda ters sonuçlar olmadığı bildirilse de, polisaskkarit pnömokok aşısının birinci trimestrde güvenliği değerlendirilmedi.

ACIP güncel tavsiye yayınlamadı

PCV13 (Konjuge pnömokok aşısı)

Endikeyse yapılabilir

Td

Yara bakımı için Td rapeli endikeyse sağlıkçının yapması gerekir.

Kuduz

Kuduza maruziyet iyi tedavi edilmediğindeki potansiyel sonuçlar nedeniyle gebelik temas sonrası koruma için kontendikasyon olarak görülmez. Bazı çalışmalar kuduz aşılamasıyla birlikte düşük, erken doğum ve fetal anormalik insidensinde artış olmadığını gösterdi. Kuduza maruziyet ciddiyse gebelikte temas öncesi koruma da endike olabilir.

Meningokok (ACWY), Men ACWY

Men ACWY aşılamasında gebe olduğunu fark eden kadınların sağlıkçısına ve aşı üreticisine başvurarak tecrübelerinin kayda girmesini sağlamalıdır.

Kaynak: CDC Aşılar Gebelik Rehber

Etiketler:

Son Paylaşımlar