18 Yaş Altı Astımlı Çocuk Ve Ergenlerde Yüzme Antrenmanı

Cochrane derleme özeti

Astım çocuk ve ergenler arasında zaman zaman vizing, öksürük ve göğüs sıkışmasına neden olan bir hastalıktır. Yüzme gibi fiziksel egzersizlerin astımı kötüleştirebileceği kaygısı katılımı ve buna paralel olarak fiziksel zindeliği azaltır. Bu derlemede 18 yaş altı astımlı çocuk ve ergenlerde yüzme antrenmanlarının etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi hedefledik.

5 – 18 yaş arası, astımı iyi kontrol edilen toplam 262 katılımcıda yapılan 8 araştırmayı derledik. Katılımcılar haftada 2 – 3 kez 30 – 90 dakika arasında değişen yüzme antrenmanı yaptılar, bir çalışmada antrenman haftada 6 defa 30 dakika sürdürüldü.

Bu derlemede yüzmeyle kontrole kıyasla (olağan bakım ya da başka fiziksel aktivite) istirahat akciğer fonksiyon testlerinde iyileşme bulundu, ancak hastanın yaşam kalitesine, astım belirtileri kontrolüne ve alevlenmelere etki olmadı. Yüzme antrenmanıyla fiziksel zindelik olağan bakıma kıyasla arttı. Antrenman katılımcılarında program esnasında az sayıda ters astım olayları raporlandı. Çalışma ve katılımcı sayısının azlığı bu derlemenin bazı sonuç ölçütlerini, özellikle yaşam kalitesi ve alevlenmeleri ölçebilme yetisini sınırladı.

Özetle, yüzme antrenmanları stabil astımlı çocuk ve ergenlerde iyi tolere ediliyor, fiziksel zindelik ve akciğer fonksiyonlarını iyileştiriyor. Ancak bu derlemede yüzmenin başka tip fiziksel aktivitelerden daha iyi ya da güvenli olup olmadığı belirlenemiyor. İleride yapılacak izlem süresi daha uzun çalışmalar uzun vadeli faydaları anlamamıza yardım edebilir.

Kaynak

Beggs S, Foong YC, Le HCT, Noor D, Wood-Baker R, Walters JAE. Swimming training for asthma in children and adolescents aged 18 years and under. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD009607. DOI: 10.1002/14651858.CD009607.pub2

Orijinal özet için: Astımda Yüzme Sporu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv