6 Aydan Küçük Bebeklerde Fiziksel Ve Ruhsal Sağlığı Geliştirmek İçin Masaj

Cochrane derleme özeti

Bu derleme, sağlıklı anne-bebek çiftinde fiziksel ve ruhsal sonuç ölçütleri geliştirmek için 6 aydan küçük bebeklere yapılan masajın etkisini değerlendirmeyi amaçlıyor. Toplam 34 randomize kontrollü araştırma derlendi. Bu çalışmaların 20’sinde tasarım ve yürütümde önemli problemler bulundu. Bu, bulguların geçerli olduğundan gerektiğince emin olmadığımız anlamına geliyor. Bu 20 çalışmada masaj tedavisinin etkisi gerçekte olduğundan fazla ya da az hesaplanmış olabilir.

Fiziksel sağlıkla ilgili 14 sonuç ölçütü ve ruh sağlığı ve gelişimiyle ilgili 18 sonuç ölçütüne ait veriler kombine edildi. Sonuçlar fiziksel sağlığın bazı yönlerinde (örneğin kilo, boy, baş/kol/bacak çevresi, 24 saatlik uyku, ağlayarak ya da huzursuz geçen zaman, kan bilirubin düzeyi ve hastalık ataklarının sayısı) ve ruh sağlığında (örneğin ince/kaba motor beceriler, kişisel ve sosyal davranış ve psikomotor gelişme) istatistiksel olarak anlamlı sınırlı faydalar gösterdi. Ancak tüm anlamlı sonuçlar; ya daha sonraki izlem zamanlarında veya kayırma hatası riski yüksek görülen çalışmaları hesaplamadan çıkardığımızda kayboldu.

Bu bulgular düşük riskli ebeveyn ve bebek popülasyon gruplarında bebek masajı kullanımını halen desteklemiyor. Derlenen çalışmaların çoğunluğu düşük kaliteliydi, masajın değerlendirilen sonuç ölçütlerine etki edebileceği mekanizmalara yönelmede başarısızdı ve kilo alımı gibi, popülasyon gruplarına uygun olmayan sonuç ölçütleri seçildi.

Gelecekte yapılacak çalışmaların, masajın daha yüksek riskli popülasyon gruplarındaki (örneğin sosyal mahrumiyet içindeki anne bebek çiftleri gibi) faydalarına, masaj programlarının süresine odaklanması ve ebeveyn veya sağlık profesyonellerinin masaj yaptığı bebekler arasındaki farklara yönelmesi gerekir.

Kaynak

Bennett C, Underdown A, Barlow J. Massage for promoting mental and physical health in typically developing infants under the age of six months. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD005038. DOI: 10.1002/14651858.CD005038.pub3

Orijinal özet için: Bebek Gelişim ve Masaj

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv