Bacakta Yüzeysel Tromboflebit Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Yüzeysel tromboflebit (YT) yüzeysel damarlarda pıhtı oluşumuyla birlikte görülen ve nispeten sık rastlanan bir iltihabi süreçtir. Belirti ve bulguları bölgede ağrı, kaşıntı, hassasiyet, kızarıklık ve çevre dokularda sertleşmedir. YT ine venöz tromboemboli (VTE) arasında bir ilişki olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Tedavi yerel belirtilerin giderilmesi ve pıhtının derin bir vene yayılmasını, YT’nin nüks etmesini veya VTE’nin neden olduğu daha ciddi olayları önlemeyi hedefler.

Bu derlemeye toplam 6462 katılımcıyla yapılan 30 randomizde kontrollü araştırma dâhil edildi. Tedavi cilt altına fondaparinuks, düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve fraksiyone olmayan heparin enjeksiyonlarından, ağızdan kullanılan NSAID, topikal tedaviler ve ameliyat gibi uygulamalara kadar değişir. Derlemeye dahil edilen hastaların yarı kadarını oluşturan büyük bir çalışma 45 gün süreli fondaparinuks tedavisiyle birlikte semptomatik VTE, YT yayılması ve YT nüksünde, kanamalarda artış olmadan plaseboya kıyasla anlamlı azalma olduğunu gösterdi.

Gerek DMAH gerekse NSAID’ler YT’nin yayılma ve nüks insidensini azalttı ancak belirti veren VTE üzerine anlamlı bir etki görülmedi.

Topikal tedaviler yerel belirtileri giderdi ancak araştırmalarda VTE’ye ilerleme raporlanmadı.

Cerrahi tedavi ve elastik çorap kullanımıyla birlikte VTE oranı ve YT ilerlemesi oranı sadece çorap giymeye kıyasla düştü.

Çalışmaların çoğunda metodolojik kalite düşüktü.

Fondaparinuks ST hastalarında yeterli bir tedavi seçeneği olduğu görünüyor. DMAH ve NSAID’lerin rolünü ve etkisini değerlendirmek için ve VTE ve YT ilerlemesinde oral tedaviler, topikal tedaviler veya ameliyatın değerlendirilmesi için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Di Nisio M, Wichers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD004982. DOI: 10.1002/14651858.CD004982.pub5

Orijinal özet için: Yüzeysel Tromboflebit Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar