Ekzemada Oral Çuha Çiçeği Yağı Ve Hodan Yağı

Cochrane derleme özeti

Ekzema ciltte kızarıklık ve kaşıntıyla seyreden e insanların %20’sini hayatın bir döneminde etkileyen bir cilt hastalığıdır. Yaşla iyileşebilmekle beraber şifası yoktur. Ortaokul çağına erişen birçok çocukta bu hastalık ortaya çıkar. Sürekli kaşıntı her yaştan hastada yaşamın rahatlığını bozar.

Konvansiyonel tıbbi tedaviler hastaların yaşamını iyileştirir ancak yeterli iyileşme göremeyen bazı hastalar ya da konvansiyonel ilaçların yan etkilerinden korkanlar tamamlayıcı alternatif tedaviler arar. Bu derlemede bu ürünlerden ekzemaya faydası olduğu düşünülen ikisi, ağızdan alınan çuha çiçeği yağı (ÇÇY) ve hodan yağı (HY) araştırıldı.

12 ülkeden 1596 çocuk ve erişkinle yapılan 27 araştırmayı derledik. Bunlardan 19’unda ÇÇY ve 8’inde HY plaseboya karşı kıyaslandı. Ekzemada ve yaşam kalitesinde genel iyileşmeye dair kanıtları araştırdık. Ekzemada genel iyileşme 27 çalışmanın tümünde değerlendirilirken, yaşam kalitesinde iyileşme sadece 2 ÇÇY çalışmasında araştırıldı.

Gerek ÇÇY gerekse HY kullanımıyla, plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir avantaj gösterilemedi. Özetle, bu ürünleri almakla ekzemanın plasebo almaktan daha öte iyileştiğine dair kanıt bulamadık.

Her iki ürünü ya da plasebo alan katılımcılarda, geçici baş ağrısı, mide rahatsızlığı ve ishal gibi hafif ve geçici yan etkiler olduğuna dair bazı kanıtlar bulundu. ÇÇY alınırken görülen bir antikoagülan etki var. Warfarinle birlikte ÇÇY almanın kanamaları artırabileceğine dair uyarı var. Bir araştırmada, bir yıldan uzun bir süre ŞŞY alındığında dokularda yavaş birikime bağlı olarak potansiyel iltihap, tromboz ve immün baskılama riski olduğu uyarısı yapılıyor. Bir diğerinde ÇÇY’nin bir olguda zararlara neden olduğu bildiriliyor. Derlediğimiz kısa vadeli çalışmalarda bu tür zararlara dair klinik kanıt bulamadık.

Bu sistematik derlemede ÇÇY ve HY’nin ekzema tedavisinde etkili olduğuna dair kanıt olmadığı bulundu. Bu iki ürünle ve plaseboyla; genellikle mide barsak sisteminde hafif ve geçici benzer yan etkiler görüldü.

Kaynak

Bamford JTM, Ray S, Musekiwa A, van Gool C, Humphreys R, Ernst E. Oral evening primrose oil and borage oil for eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD004416. DOI: 10.1002/14651858.CD004416.pub2

Orijinal özet için: Ekzemada Bitki Yağları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv