İlerlemiş Mide Kanserinde Remisyon İndüklemede Çin Tıbbi Bitkileri

Cochrane derleme özeti

Mide kanserinin kanserler içinde morbiditesi yüksek olup ileri aşamalarda hızla ölüme götürebilir. Hastalığın kötü gidişatını durdurmak ya da geciktirmek için çok az müdahale var. Bazı geleneksel Çin tıbbi bitkileri (GÇTB), bu ülkede birçok mide kanseri hastasının tedavisinde bir alternatif olarak kullanılıyor ve bu hastalığın ileri aşamalarında yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.

Primer araştırmamız GÇTB’nin yaşam kalitesini ya da remisyon oranını iyileştirmede, kemoterapinin neden olduğu toksik yan etkileri gidermede ve kısa vadeli mortaliteyi düşürmede etkin olduğuna dair güvenilir kanıt sağlamadı.

Sınırlı ve zayıf kanıtlar, Huachansu, Aidi, Fufangkushen ve Shenqifuzheng enjeksiyonlarıyla lökopenide iyileşmede ve Aidi ve Fufangkushen enjeksiyonlarıyla sindirim sistemi yan etkilerinde anlamlı fark gösterdi. Ancak kısa vadeli remisyon oranında anlamlı fark göstermedi.

Derlenen çalışmaların çoğu düşük kalitede olup geçerli kıyaslama azdı, bu da bu ilaçların faydaları hakkında kesin sonuçlar çıkarabilmede gereken meta analizi yapabilmek için daha fazla araştırma gerektiğini gösteriyor.

Kaynak

Yang J, Zhu L, Wu Z, Wang Y. Chinese herbal medicines for induction of remission in advanced or late gastric cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD005096. DOI: 10.1002/14651858.CD005096.pub4

Orijinal özet için: Geç Mide Kanserinde Çin Tıbbı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar