Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Antiviral İlaçlara Karşı Filantus Türü Bitkiler

Cochrane derleme özeti

Kronik hepatit B (HBV) enfeksiyonu tüm dünyada önemli mortalite ve morbidite nedeni olup ekonomik külfete neden olur. Halen onay almış tedaviler faydalı etkiler gösterse de tedavilere alınan cevaplar tatmin edici değildir, hastalarda viral direnç gelişimi riski yüksektir ve ciddi ters etkiler görülür. Bu derleme kronik HBV enfeksiyonlu hastalarda olağan kullanılan antiviral ilaçlara kıyasla filantus türü bitkilerin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Daha öne yapılan bir derlemede filantus plaseboya ya da müdahale yapılmamasına karşı kıyasladık ve kronik hepatit B hastalarında kullanımını destekleyecek ikna edici kanıt bulamadık.

Bu derlemenin sonuçları toplam 290 katılımcıyla yapılan 5 randomize kontrollü araştırmaya dayanıyor. Çalışmalarda filantus 3 ile 12 ay arası süreyle lamivudin, interferon alfa, timozin alfa 1 gibi antiviral ilaçlara karşı denendi. Bu derlemenin primer bulgularına göre filantus, konvansiyonel metanaliz yapıldığında tedavi sonunda serumdan HbeAg’yi temizlemede etkili görünüyor ancak araştırma sekansiyel analizi yapıldığında göstermiyor. Filantusun serum HbsAg, serum HBV DNA’sının temizlenmesi veya HbeAg serokonversiyonuna antiviral ilaçlara kıyasla anlamlı bir etkisi bulunmuyor. Mortalite, morbidite, ters olaylar, yaşam kalitesi veya karaciğer histolojisi hakkında veri bulunamadı.

Ancak derleme bulguları; hastalar ve sonuç ölçütlerinin az sayıda olması, kayırma hatası riski ve çalışma tasarımı nedeniyle bir sonuç sağlamıyor. Filantusun potansiyel etkilerini onaylamak ya da reddetmek için daha fazla RK yapılması gerekiyor. Primer olarak plaseboya karşı değerlendirilmesinden yanayız. Bu, tüm hastaların faydasının zarardan fazla olduğu bilinen antiviral tedavi aldıktan sonra filantus ya da plaseboya randomize edilmesi şeklinde yapılabilir. Eğer bu çalışmalarda filantusun etkisi tartışmasız olarak gösterilirse bu etkiyi plasebodan üstün diğer antiviral ilaçlara karşı değerlendirmek ihtiyatlı bir davranış olabilir.

Kaynak

Xia Y, Luo H, Liu JP, Gluud C. Phyllanthus species versus antiviral drugs for chronic hepatitis B virus infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD009004. DOI: 10.1002/14651858.CD009004.pub2

Orijinal özet için: Filantus Bitkisel Tedavisi Hepatit B

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv