Pankreas Ameliyatından Sonra Komplikasyonları Azaltmak İçin Somatostatin Analogları

Cochrane derleme özeti

Pankreas rezeksiyonlarında morbidite (%30 – 60) ve mortalite yüksektir (%5). Somatostatin analoglarının rutin koruyucu kullanımının ameliyat sonrası komplikasyonları azaltıp azaltmadığı belirsiz. Bu derlemeye 21 kinik araştırma dâhil edildi. Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti. Araştırmalarda toplam 2348 katılımcı somatostatin analogu veya kontrol gruplarına randomize edildi.

Somatostatin analogu grubunda postoperatif komplikasyon görülen toplam hasta sayısı %30 daha az bulundu ancak postop mortalite, reoperasyon oranı ve toplam hastanede kalış süresi gruplar arasında farklı bulunmadı. Pankreas fistülünde, pankreas kalıntısının salgıladığı sıvılar dışarı sızar. Bu durum müdahale grubunda %34 daha düşük oldu. Hasta tedavisinde değişikliğe neden olan bu fistüllerin oranı net değildir. Analize katılımcılara verilen tedavinin değiştirilmesini gerektiren fistüllerin net olarak ayrıldığı araştırmalar dâhil edildiğinde gruplar arasında fark bulunmadı. Çalışmalarda katılımcı yaşam kalitesi raporlanmadı. Sonuç olarak somatostatin analogları pankreas fistülü insidensini düşürüyor. Erişebildiğimiz mevcut kanıtlara dayanarak, pankreas rezeksiyonu olan hastalarda rutin olarak somatostatin ve analogları kullanımı tavsiye edilir.

Kaynak

Gurusamy KS, Koti R, Fusai G, Davidson BR. Somatostatin analogues for pancreatic surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD008370. DOI: 10.1002/14651858.CD008370.pub3

Orijinal özet için: Pankreasta Somatostatin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv