Erişkin Akut Migren Baş Ağrısında Antiemetikle Veya Olmadan Aspirin

Cochrane derleme özeti

Bu derleme 2010 yılında yayınlanan versiyonun güncellemesi olup yeni araştırma bulunamadı. Oral tek doz 1000 mg aspirin yaklaşık 4 hastadan 1’inde (%24) orta ya da şiddetli ağrıyı iki saatte tamamen kesti, plasebo grubunda etki yaklaşık 1/10 hastada (%11) sağlandı.

Aspirinle, aynı şiddette ağrı kabaca 2 hastadan 1’inde (%52) hafiften daha kötü olmayan düzeye inerken plaseboyla aynı etki 1/3 oranında (%32) sağlandı.

Aspirinle etkili baş ağrısı tedavisi sağlananlardan plaseboya göre daha çoğunda etki 24 saatten fazla sürdü.

Tedaviye 10 mg antiemetik metklopramid eklemekle bulantı ve kusmadan kurtulanların oranı sadece aspirin alanlara göre ciddi oranda arttı, ancak ağrıda az fark oldu.

100 mg oral sumatriptan 2 saatte ağrıdan kurtulma cevabında aspirin+metklopramide kıyasla daha iyi bulundu, ancak metklopramidle birlikte ya da olmayan aspirinle, 50 ya da 100 mg sumatriptan arasında başka büyük fark bulunmadı.

Kısa vadeli kullanımla birlikte görülen ters olaylar çoğunlukla hafif ve geçiciydi, aspirinle plasebodan biraz daha fazla ve 100 mg sumatriptanla aspirinden daha sık görüldü.

Kaynak

Kirthi V, Derry S, Moore R. Aspirin with or without an antiemetic for acute migraine headaches in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD008041. DOI: 10.1002/14651858.CD008041.pub3

Orijinal özet için: Migrende Aspirin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv