HIV Uyumsuz Çiftlerde Geçişi Önlemek İçin Antiretroviral Tedavi

Cochrane derleme özeti

Antiretroviral ilaçlar, viral çoğalmayı baskılayarak enfekte cinsel partnerden enfekte olmayana HIV geçişini önleyebilir. Bu soruya cevap arayan 1 randomize kontrollü ve 9 gözlemsel araştırma bulduk. Genel olarak enfekte partnerin antiretroviral ilaçlarla tedavi edildiği çiftlerde, enfekte olmayan partnerin HIV olma riskinin en az %40’tan fazla düştüğü bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü halen CD4 sayısı ≤350 hücre/µL olan tüm insanların antiretroviral tedavi almasını tavsiye ettiğinden, enfekte partnerde CD4 sayımı bunun üzerinde olan çiftlerle yapılan araştırmaları da inceledik. Bu grupta HIV’in tedavi olan enfekte eşten, enfekte olmayan eşe geçme ihtimalinin enfekte eşin tedavi edilmemesine kıyasla daha az olduğuna dair kuvvetli randomize kontrollü araştırma kanıtları olduğunu bulduk.

Kaynak

Anglemyer A, Rutherford GW, Horvath T, Baggaley RC, Egger M, Siegfried N. Antiretroviral therapy for prevention of HIV transmission in HIV-discordant couples. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD009153. DOI: 10.1002/14651858.CD009153.pub3

Orijinal özet için: Eşe HIV Geçişi Antiretroviral

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv