Meme Kanseri Riski Ortalama Olan Kadınlarda Tek Başına Mamografiye Kıyasla Mamografi Ve Ultrasonogra

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri tüm dünya kadınlarının en olağan habis tümörü. Kanıtlar 50 – 70 yaş arası kadınlarda mamografinin göğüs kanserini erken yakalayabileceği ve göğüs kanserinden ölüm riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ancak mamografi meme kanseri tanısında mükemmel bir araç değil ve özellikle meme dokusu yoğun bazı kadınlarda bazı tümörleri atlayabiliyor. Meme dokusu yoğun olan kadınlarda mamogramda normal meme dokusu ve tümörün birbirinden ayırt edilmesi zor. Bu nedenle bazı hekimler mamografiye ultrason eklemenin tek başına mamografiyle atlanan bu tümörleri yakalayabileceğini savunuyor. Bazı hekimler de bunun yalancı pozitif tanıları ve biyopsi ve gereksiz tedavi sayısını artırabileceğini düşünüyor.

Meme dokusu özellikle yoğun olmayan ve mamografisi normal kadınlarda ek muayene olarak ultrasonun faydası belirsiz. Bu derlemede meme kanseri riski ortalama olan kadınlarda mamogramlara ultrasonografi ekleme yönünde ya da karşıtı olan kanıtlar arandı. Taramayla daha fazla tümör bulmak ille de daha fazla kadının yaşamının kurtarılacağı anlamına gelmediğinden, taramanın pozitif ve negatif yanlarının tartılması önemli. Ultrasonografiyle bulunabilecek birkaç fazla kanserin; meme kanserine bağlı mortalitede geçek bir azalmaya yol açıp açmayacağı ve bundan sağlanacak herhangi bir faydanın birçok kadının hatalı olarak teşhis edilmesinin neden olduğu zararı dengeleyip dengelemiyeceğini değerlendirmek gerekiyor.

Derleme sorumuza yönelik herhangi bir araştırma bulamadık. Japonya’da halen J-START adlı bir araştırma sürüyor. Mamografisi normal kadınlarda ultrasonografinin meme kanserinden ölüm riskini azaltıp azaltmadığı belirsiz olduğundan rutin olarak kullanılmaması gerekir. Eğer ultrason taraması yapılırsa, ek taramanın mortaliteye etkisini ve ultrason testi pozitif olan kadınların yaşadığı zararları test etmek üzere tasarlanmış bir klinik araştırmanın parçası olarak yapılması gerekir.

Kaynak

Gartlehner G, Thaler K, Chapman A, Kaminski-Hartenthaler A, Berzaczy D, Van Noord MG, Helbich TH. Mammography in combination with breast ultrasonography versus mammography for breast cancer screening in women at average risk. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD009632. DOI: 10.1002/14651858.CD009632.pub2

Orijinal özet için: Mamografiye Ek ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar