BacağınTıkayıcı Arter Hastalığında Sarımsak

Cochrane derleme özeti

Bacakta tıkayıcı arter hastalığının en olağan belirtisi kesikli topallamadır. Bacakta egzersizle tetiklenen ve istirahatle iyileşen ağrı görülür. Altta yatan neden aterosklerozdur. Hastalığın gelişimiyle ilgili risk faktörleri sigara, kanda kolesterol ve başka yağların yüksekliği, yüksek tansiyon ve şekerdir.

Sarımsak ilk çağlardan beri ilaç olarak kullanıldı. Ana aktif maddesi allisin denen kararsız, kokulu ve kükürtlü bir bileşiktir. Aktif maddeler işleme sürecinde ve farklı preparasyonlarda kaybolabilir. Sarımsağın ticari preparatlarının damar hastalığının bazı risk faktörlerine faydalı etkileri bildirildi. Taze sarımsağın günde en az 7 dişi gerekir. Kokusu bir yana bırakıldığında sarımsak sadece mide barsak sisteminde küçük yan etkiler gösterir.

Tıbbi literatür kapsamlı olarak tarandı ve periferik arter tıkayıcı hastalığı olan toplam 78 katılımcıda sarımsağı plaseboya karşı kıyaslayan 1 kontrollü araştırma bulundu. Sarımsak dozu olarak 200 mg standardize sarımsak tozu içeren tabletler günde iki defa kullanıldı. Çalışmaya yaşları 40 – 75 arasında erkek ve kadın katılımcılar alındı, 16 katılımcı tedaviyi sürdürmedi.

12 hafta sonunda plasebo ve sarımsak alan hastalarda ağrısız yürüme mesafesi benzer artış gösterdi. Benzer şekilde kan basıncı, nabız sayısı ve ayak bileği kol indekslerindeki değişimler de farklı olmadı.

Şiddetli yan etki görülmedi ancak plasebo alanlara kıyasla sarımsak alanlar içinde daha fazla hasta fark edilir sarımsak kokusundan yakındı (%12’ye karşı 28). Periferik arterlerin tıkayıcı hastalığı kronik bir durum olduğundan belirtilerdeki herhangi bir iyileşme için bu çalışmadakinden daha uzun süren tedavi ve izlem gerektirir.

Kaynak

Jepson RG, Kleijnen J, Leng GC. Garlic for peripheral arterial occlusive disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD000095. DOI: 10.1002/14651858.CD000095.pub2

Orijinal özet için: Damar Tıkanmasında Sarımsak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv