Gezi Parkı Direnişi ve Hekimler

Özgür Hekimler Platformu

Yürütme Kurulu

Dr. Murat Emanetoğlu / Dr. Paşa Göktaş / Dr. Özgür Leylek

Dr. İbrahim Sözen / Dr. Murat Uyar / Dr. Gazi Zorer

Değerli Meslektaşlarımız, 17 Haziran 2013

Taksim Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesine karşı başlamış olmakla birlikte, hükümetin, halka uyguladığı baskıcı yönetime karşı oluşan tepkiyle giderek büyüyen ve yirmi günü geride bırakan bu ulusal direnişin başından beri, içinde bulunduğu mesleki sorumluluk nedeniyle, inisiyatif kullanarak, olaylarda yaralananlara sağlık hizmeti sunan gönüllü hekimlere, tıp fakültesi öğrencilerine ve tüm sağlık personeline minnetle teşekkür ediyoruz.

Bugüne kadar, zaman zaman sergiledikleri dar grupçu siyasi tavır nedeniyle eleştirdiğimiz ve hekim sorunlarının çözümleri için bazı fikir ayrılıklarına düştüğümüz İstanbul Tabip Odası (İTO) yönetimi, Gezi Parkı olaylarının başından beri, gönüllü sağlık ordusunu çok iyi bir şekilde organize etmiş, özveri ile çalışmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Kızılayın bu kaosta hizmet vermesi gerekirken, onların yokluğunda, İTO, sağlık hizmetini daha büyük bir kriz olmaktan kurtarmış, ancak bununla birlikte Sağlık Bakanlığının haksız hışmına uğramıştır. Yaptığı açıklamalar ve sergilediği mesleki dik duruş nedeniyle, İstanbul Tabip Odasını tebrik ediyor, tüm desteğimizin onlar ve özveriyle hizmet eden meslektaşlarımızla birlikte olduğunu ifade ediyoruz.

Tarih boyunca bütün topluluklar, savaş hallerinde bile “sağlık hizmetinin kesintisiz verilmesi ve sağlık hizmeti verenlere geçiş üstünlüğü sağlanması” konusunda hemfikir olmuşlarken, Sağlık Bakanlığının ve Emniyet güçlerinin olaylar sırasında gösterdiği vicdansız ve hukuksuz tavır kabul edilemez.

Hekimler, aldıkları etik eğitim ve ettikleri yemin, yasaların kendilerine verdiği görev ve en önemlisi, yüreklerindeki vicdan nedeni ile kullandıkları bu inisiyatiften dolayı suçlanamazlar. Bir hekimin, mesleğini icra etmek için hiç bir kurum ya da yetkiliden izin alması söz konusu olamaz. Bu refleks inisiyatif, Düzce’de, Marmara’da, Van’daki depremlerde nasıl oluşmuşsa, bugün de aynı şekilde meydana gelmiştir.

Daha öncesinde ve özellikle 16 Haziran Pazar günü meslektaşlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının gözaltına alınmasını, emniyet güçlerinin her türlü şiddetini, kimyasal gaz ve sıvıların hiç bir şiddet göstermeyen halka, çoluk, çocuk, genç yaşlı, hamile demeden vahşice kullanmasını kınıyoruz.

Olayların bugün geldiği nokta itibarı ile hükümetin ve emniyet güçlerinin son derece sağduyulu davranmasının, daha fazla gecikilmeden şiddetin acilen durdurulmasının ve olayların barışçıl bir şekilde sonlandırılmasının, tarihi ve vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz.

Sayın meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyururuz.

Son Paylaşımlar
Arşiv