Bir Hastamız “Alternatif” Tıp İstediğinde Ne Yapalım?

Medscape News’den çeviri

Hala tartışmalı olan tedaviler

Hekimler tamamlayıcı veya alternatif tıbbın (TAT) etkisi konusunda derin bir bölünme içinde. Birçoğu bu tür tedavilerin günlük tıbbi tedavide yeri olduğuna inanırken; diğerleri bu türden reçeteler yazmanın ya da bunu tasvip etmenin sorumlu tıp olmadığı duygusunu taşıyor.

Kendi inanışı ne olursa olsun, doktor sıklıkla TAT tedavileri kullanan ya da kullanımı hakkında sorular soran hastalarla karşı karşıya kalıyor ve nasıl cevap vereceğine karar vermesi gerekiyor.

Ne yapacağınıza karar verebilmek için, önce TAT’ın ne olduğunu anlamak gerekir. Eğer pek de emin değilseniz, pek yalnız da değilsiniz.

Amerikan Sağlık Enstitüsü’ünün (National Institute of Health – NIH) bir parçası olan Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ulusal Merkezi (NCCAM), “TAT’ın tarifi güçtür, çünkü alan çok geniş ve sürekli değişiyor“ demektedir. “NCCAM, TAT’ı genellikle konvansiyonel (allopatik) tıbbın bir parçası olarak düşünülmeyen, bir grup farklı tıbbi bakım ve sağlık bakımı sistemleri, uygulamaları ve ürünleri olarak tanımlar”

“Tamamlayıcı tıp” akupunktur gibi bu tür tedavilerin konvansiyonel tedavilerle -bu örnekte ağrı- birlikte kullanımını ifade eder.(1) ABD hekimlerinin başvurduğu çoğu TAT kullanımı, tamamlayıcı türdendir. “Alternatif tıp” ise TAT’ın konvansiyonel tıbbın yerine kullanımıdır.

TAT tartışmasının zıt taraflarında bulunan iki hekimin görüşlerini ele alalım: Dr. Aditi Nerurkar* ve Dr. David H. Gorski.** Dr. Nerurkar TAT destekleyicisi, Dr. Gorski ise bir şüphecidir.

Ancak her ikisinin de ortak bir yanı var. Her ikisi de hastalarına, geniş ölçüde hala bilimsel çalışmalarla ölçüde test edilmemiş, içinde birçok alakasız tedavi bulunan -şiropratikten natüropatiye, akupunktura, yoga ve masaja ve söylemeye gerek yok vitamin ve bitkisel suplementlere kadar- bu geniş alanla ilgili bilgi verirken çok dikkatliler.

Her iki hekim de TAT tartışırken, alışılmışın dışında olsa da tıbbi yönden kabul edilebilir olanla olmayan arasındaki oldukça ince bir çizgiyle karşı karşıya olduklarından, kelimeleri çok dikkatli seçiyor. İddialar abartılırsa hakkınızda malpraktis davası açılabilir ya da bord öncesinde eleştiri alabilirsiniz. Şiddetli eleştirirseniz inancı kuvvetli hastaları soğutabilirsiniz.

Örneğin Dr. Nerurkar, Beth Israel Deaconess Hastanesinde, iç hastalıklarının standart ilaç ve prosedürleri ile birlikte yoga ve meditasyon gibi TAT teknikleri kullanıyor. Şimdilerde bu kombinasyona “entegratif tıp” deniyor. Ancak Nerurkar’ın TAT’a duyduğu sempatiyi kontrol altında tutmak için iyi bir nedeni var. Durumu “Bu tedavilerin bazılarını destekleyen kanıtlar var, ancak bazılarının henüz yok” diyerek kabul ediyor. Dr. Nerurkar, ruh/beden tedavileri hakkındaki bilgide hala çok sayıda boşluk olduğunu ve bunların daha fazla araştırma ile doldurulması gerektiğini biliyor, ancak gelecekte yapılacak bu çalışmaların etki varlığını göstereceğine de kuvvetle inanıyor.

Dr. Gorski, bir göğüs kanseri uzmanı ve TAT tekniklerini doğrudan şarlatanlık olarak niteliyor. Onun için yoga bir germe egzersizinden öte bir şey değil, ancak “yoga kulağa, germe egzersizinden daha havalı geliyor”. Ama Dr. Gorski bu tedaviyi hastalarla tartışırken, bu anti-TAT söylemini yumuşatıyor. “Mümkün olduğunca yargılayıcı olmamaya çalışıyorum” diyor. Dr. Gorski germe egzersizinin birçok göğüs kanseri hastası için yararlı olduğuna inanıyor, yoga da bir germe egzersizi olduğundan faydalı olabilir.

Bir hekimin TAT karşısındaki tutumu hasta güvenliğini etkileyebilir. TAT kullanımının çoğunluğunu oluşturan geniş ve karmaşık suplementler alanını ele alalım. JAMA İç Hastalıkları’nda yakınlarda çıkan bir makaleye göre, FDA’nın 2004-2012 arasındaki tüm sınıf I iptallerin %51’i suplementlerle ilgili ve en kötü suçlular cinsel güçlendirici, vücut geliştirici ve kilo kaybettirici preparatlar.(2)

Suplementlerle ilgili bir problem, reçeteli ilaçlarla ciddi etkileşimlere girme potansiyelidir. Hatta bu ters etkiler, gingko biloba, cüce palmiye ve ginseng gibi görünüşte zararsız bitkisel preparatlarla da ilişkili olabilir. “Mevcut markalı ürün içeriklerinin en kapsamlı listesi” olduğu söylenen Doğal İlaçlar Kapsamlı Bilgi Tabanında doğal ürünlerle konvansiyonel ilaçlar arasında 1600’ün üzerinde potansiyel etkileşim tanımlanıyor.(3)

Yine de, potansiyel güvenlik risklerine rağmen hastalarının suplement kullanımı ile uğraşan doktorlar Gorski’nin deyimi ile “omuz silkenler”: Hastalarının TAT kullanıyor olması gerçeğine omuz silkiverirler ve ilaçları araştırma rahatsızlığına girmezler. “Bunun fasarya olduğunu bilirler, ancak bu konuda bir şey yapmak istemiyorlar”

Hekimler için etik komplikasyonlar

TAT 1980’lerde, Amerikan Tabipler Birliği (AMA) basit bir kuralı terk etmeye zorlandığında doktorlar için komplike hale geldi: Tıp mesleğinin alternatif tıpla hiçbir işi yoktur. 30 Yıldır, tıbbi etikle ilgili AMA ilkelerinin 3. Bölümünde deniyor ki: “Bir hekim, bilimsel temel üzerine kurulmuş bir iyileştirme yöntemi kullanmalıdır; ve bu prensibi çiğneyen herhangi bir kimseyle iradi olarak profesyonel işbirliği yapmamalıdır.”(4)

AMA, 1976 yılında şiropraktör Chester A. Wilk tarafından tekelcilik karşıtı kanunların ihlali nedeni ile dava edildikten sonra bu prensibi bozdu. AMA 14 yıl boyunca süren mahkemeyi sonunda kaybetti. Dört yıl sonra Kongre, suplementleri gıda veya ilaçtan farklı bir kategoriye koyan Diyet Suplementleri ve Eğitim Yasası’nı kabul etti.(5) (Dietary Supplement Health and Education Act – DSHEA)

DSHEA’ya göre takviyelerin reklamlarındaki iddiaları ve üretim standartlarını karşılaması yine gerekiyor, ancak tüm ilaçların uyması gereken pazarlama öncesi etkinlik ve güvenlik standartlarına uymaları gerekmiyor. Bu dönemde TAT kullanımı keskin bir artış gösterdi ve 2007 öncesinde tüm Amerikan erişkinlerinin yaklaşık %40’ı bir türden TAT kullanır hale geldi.(6)

Bu doktorları hastanın TAT kullanma isteğini, hastanın çıkarına en uygun olduğunu hissettiği yola karşı dengelemesi gereken rahatsız bir duruma soktu – çatışabilecek iki hedef.

Ancak hastalar TAT kullanmayı kafasına koyduğunda hekimlerin fazla bir kontrolü olabilir mi? Birçok gözlemci, 2011 yılında 56 yaşında pankreas kanserinden ölen Apple CEO’su Steve Jobs’un; akupunktur, meyva suyu tedavisi ve ruhsal konsültasyonlara yoğunlaşarak cerrahi ve kemoterapiyi dokuz ay geciktirdiğinde hayatını kısalttığını düşünüyor.(7) Gorski “Gecikmenin (Jobs’u) etkilediği kesin değildir” diyor ve ekliyor “elbette yaptığı neyin kesin olarak ona yardımı olmadığını bilemezsiniz”. Ancak, sözün kısası şudur ki, bu yüksek iradesi çok iyi bilinen yönetici, verdiği bu sıra dışı karardan vazgeçirilemezdi.

TAT’ı mümkün olduğunca güvenli kılmak

Aile hekimi Terrence E. Steyer,*** hastanın TAT kullanımını izlemenin çok güç olmadığını söylüyor. Bu; meseleyi onlarla konuşmak, tedavileri araştırmak ve tercihlerine uymaya istekli olmakla ilgilidir. “Önceliklerinizi kafanızda tutmanız gerekir” diyor ve ekliyor “İlkin zarara meydan vermeyin, sonra iddiaları destekleyen kanıtlara bakın.”

Dr. Steyer, her hastaya rutin hikaye sorgulamasında TAT kullanımını da sormayı öneriyor ve “Hastalar hekimin karşı çıkmasını beklediklerinden bu bilgileri pek kendiliğinden vermezler, yani yargılayıcı görünmemek önemlidir” diyor. TAT’ı adıyla anmak yerine hastaya “Bu hastalığınız için başka bir tedavi de uyguluyor musunuz?” şeklinde sormayı öneriyor. Tedavi öğrenildikten sonra, FDA’nın Websitesinde yayınlanan kusurlu suplementler listesinden muhtemel riskleri kontrol edebilirsiniz.(8)

Steyer ayrıca, hastanıza alternatif bakım sağlayan kişinin yetkili kurumundan kaydını kontrol etmeyi ve lisansını doğrulamayı öneriyor. Şiropraktörler, masaj terapistleri ve akupunkturcuların çoğunluk eyaletlerde lisanslı olması gerekmesine karşın, diğer tedaviciler gözden kaçabiliyor.

Dr. Steyer ayrıca TAT uygulayıcılar ile temasa geçerek tedavileri hakkında bilgi edinmeyi de öneriyor. Bir TAT uygulayıcısı hastalarına, doktorlarını TAT kullanımları hakkında bilgilendirmelerini önerebilir hatta hastalarını TAT kullanımına yakın bir konvansiyonel hekime sevk de edebilir.

Konu hakkında çok fazla bilimsel çalışma olmadığından TAT tedavilerinin etkinliği hakkında bilgi edinmek güç olabilir. NCCAM ve Ulusal Kanser Enstitüsünün TAT Ofisi, TAT tedavileri ile ilgili bazı çalışmalara fon sağlıyor ve bulgularını kaydediyor.(9) Bulgular ayrıca TAT şüphecileri tarafından çıkarılan ve yönetici editörü Dr. Gorski olan Bilime Dayalı Tıp’ta da yayınlanıyor.

Bu güne kadar yapılan araştırmalarla ilgili olarak Dr. Steyer “Henüz harika sonuçlar yok” diyor, ancak gelecekte daha cesaret verici bulgular bekliyor. Eğer etki bulunamazsa, zarar kanıtı olmadıkça hastaları tedaviyi bıraktırmaya çalışmaya karşı tavsiyede bulunuyor. “Bir suplementin plasebo etkisi büyüktür” diyerek ekliyor: “Bir sürü insan tedavinin kendilerini daha iyi hissettirdiğini söylüyor”

Malpraktis davasına davetiye mi?

Hekimlerden TAT tedavilerini hastaları ile tartışmaları yasal olarak gerekiyor mu? Bu konuda jüri hala karar vermedi. TAT ile ilgili davalarla uğraşmış avukatlar farklı fikirler taşıyor. Şikago’daki hukuk bürosu Kamensky Rubinstein Hochman & Delott’un ortaklarından, sağlık vakalarına bakan Av. Ericka L. Adler, doktorlarının hastalarına “Ben bu başka tür ürünleri tanımıyorum” diyebileceklerini ve meseleyi burada bırakabileceklerini söylüyor.

Diğerleri ise aydınlatılmış onam yasasının, hekimlerin TAT tedavi opsiyonlarını tartışmasını gerektirdiği hissinde. Dr. Edzard Ernst ve Av. Michael Cohen’e göre “Hastaların ciddi komplikasyonların yanı sıra, sık görülen ve ciddi olmayan ters etkiler dahil potansiyel riskler hakkındaki bilgilere sahip olması çok önemlidir. TAT tedavisinden sağlanabilecek faydaların ve risklerin açıklanmaması malpraktis iddialarına yol açabilir.”(10)

Bazı hastalar, sosyal güvenlik ödemesinden yararlanmak için bir TAT reçetesi ya da bir TAT uygulayıcısına sevk isteyebilir. Hemen hemen tüm TAT uygulamaları cepten ödenmekle beraber sosyal güvenlik kurumları, eğer tıbbi gereklilik kriterlerine uyarsa bazı istisna hallerde ödemeye onay verebilir.

Hekimlerin TAT uygulayıcılarına hasta sevki üzerine Eyalet Tıp Kurulları’nın da söz hakkı vardır. Eyaletinizin tıbbi kurul kurallarını öğrenin. Eyalet Kurulları genellikle, Eyalet Tıbbi Kurulları Federasyonunun onayladığı ‘hekimlerin hasta ile tedavi seçeneklerini tartışması, hastayı etraflıca muayene etmesi, tedavinin temellerini anlamış olması ve eyalet kurallarına uygun bir terapiste sevk etmesi ve tedaviyi izlemesi gerektiğini’ ifade eden rehber kuralları izleme eğilimindedir.(11)

Bazı hekimler bazı besin suplementlerini muayenehanelerinde satıyor. Bu değerli bir gelir kaynağıdır. Ancak AMA bu tür satışları çıkar çatışması olarak görüyor.(12) Bu satışlar bazı eyaletlerde yasa dışıdır, buna karşın diğerlerinde doktorlardan üründen sağladıkları çıkarı ya da kar sınırlarını açıklamaları istenir.

Dr. Nerurkar, hekimlerin alternatif tedaviler hakkında daha bilgili hale geldikçe daha toleranslı olacaklarını öngörüyor. 2011 yılında, 6.36 milyon Amerikalıya karşılık gelecek şekilde (ankete cevap verenlerin %2.9’u) her 30 Amerikalıdan birinin, hekimi önerdiği için (bu tedavilere kendi başvuran %15.5’e kıyasla) bir önceki yıl ruh/beden tedavileri kullandığını bulan bir çalışmaya öncülük etti. Hekimlerin sevk ettikleri ruh/beden tedavilerinden en sık kullanılanları, derin nefes egzersizleri (%84.4) meditasyon (49.3%), yoga (22.6%), progresif kas relaksasyonu (19.9%) ve rehberli imgelem (13.9%) oluştururken; kendi başvuranlarda da benzer bir eğilim görülüyor. (Bazı sorgulananların birden fazla modalite kullanması nedeni ile toplam %100’ü aştı)(13)

Dr. Nerurkar “hekim sevklerinin bu derecede yüksek olduğunu görmeyi beklemiyorduk” dedi. “Bu da bizi meraklandırıyor, acaba bu hastalar tedavi sürecinin daha erken dönemlerinde sevk edilselerdi, böylece sağlık sitemi daha az kullanılmış ve belki de daha iyi sonuçlar alınmış olur muydu?”

* Aditi Nerurkar, MD, Assistant Medical Director at the Cheng and Tsui Center for Integrative Care at Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston.

** David H. Gorski, MD, PhD, Associate Professor of Surgery at Wayne State University in Detroit.

*** Terrence E. Steyer, MD, Chairman of the Department of Clinical Sciences at the University of Georgia.

Orijinal yazı için: TAT

Kaynaklar

 1. National Center for Complementary and Alternative Medicine. Complementary, alternative, or integrative health: what’s in a name? May 2013. http://nccam.nih.gov/health/whatiscam Accessed May 23, 2013.

 2. Harel Z, Harel S, Wald R, Mamdani M, Bell CM. The frequency and characteristics of dietary supplement recalls in the United States. JAMA Intern Med. 2013;173:929-930.

 3. Natural Medicines Comprehensive Database. Over 1600 potential interactions between natural products and conventional drugs identified by research group; 25% rated as severe. May 18, 2007. http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/PressReleases.aspx?s=ND&cs=&page=PressReleases&xsl=PressRelease&ID=20070515-Ix&ReturnLink=s%3DND%26Archive%3DFalse Accessed June 1, 2013.

 4. Judicial Council, American Medical Association. Principles of medical ethics. June 7, 1958. http://www.ama-assn.org/resources/doc/ethics/1957_principles.pdf Accessed May 26, 2013.

 5. US Court of Appeals 7th Circuit. Wilk v. American Medical Association. 1990. http://openjurist.org/895/f2d/352/wilk-dc-dc-dc-dc-v-american-medical-association-a-wilk-dc-w-dc-b-dc-b-dc Accessed May 29, 2013.

 6. National Center for Complementary and Alternative Medicine. National Health Interview Survey. December 2008. ftp://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/Dataset_Documentation/NHIS/2007/althealt_freq.pdf Accessed June 1, 2013.

 7. Cartwright MM. Alternative medicine & the death of Steve Jobs. Psychology Today. October 21, 2011. http://www.psychologytoday.com/blog/food-thought/201110/alternative-medicine-the-death-steve-jobs Accessed May 20, 2013.

 8. US Food and Drug Administration. Tainted supplements CDER. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/sda/sdNavigation.cfm?sd=tainted_supplements_cder Accessed May 22, 2013.

 9. National Center for Complementary and Alternative Medicine. Health topics A to Z. http://nccam.nih.gov/health/atoz.htm Accessed May 30, 2013.

 10. Ernst E, Cohen M. Informed consent in complementary and alternative medicine. Arch Intern Med. 2001;161:2288-2292. Abstract

 11. Federation of State Medical Boards. Model guidelines for the use of complementary and alternative therapies in medical practice. April 2002. http://www.fsmb.org/pdf/2002_grpol_Complementary_Alternative_Therapies.pdf Accessed May 23, 2013.

 12. American Medical Association. Opinion 8.063 — sale of health-related products from physicians’ offices. December 1999. http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/medical-ethics/code-medical-ethics/opinion8063.page Accessed May 23, 2013.

 13. Nerurkar A, Yeh G, Davis RB, Birdee G, Phillips RS. When conventional medical providers recommend unconventional medicine: results of a national study. Arch Intern Med. 2011;171:862-886. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=487037 Accessed May 23, 2013.

Yorumlar

1. feriyde çalışkan tür

09 Temmuz 2013, 1:57 AM

Bence iyi bir TAT uygulayıcısının elinde mevcut tedavilere ek uygulanacak tamamlayıcı tıp uygulamalarının yararı büyük olabilir. hasta bunu istiyorsa yönlendirme yapılabilir. ama tek seçenek olarak TAT uygulamaları modern tıbbın önüne geçmemeli.

2. Merisa

05 Ağustos 2013, 7:28 PM

Bu yorum, kanitlar.com’a nedenini hala anlamadığım, her gün gelen garip yorumlardan biri. Büyük çoğunlukla İngilizce, pek bazen Türkçe gelirler, hemen reddedilirler. Bunu reddedemedim, Türkçe, ama bir Azerbaycanlı yazmış herhalde. Lise edebiyat derslerinde Çağatay Türkçesi diye öğrettikleri dil, Fuzuli dili, hoşuma gitti, onay verdim. Şahane naif nasihatler var; nişan, evlenme, karı- koca meseleleri hakkında. Okumak kimsenin canını sıkmaz diye düşündüm:

Duzdur ki islamda telaq var amma islam pyxaologiissi bosanmaq isdeyen sexslere son ana qeder gozel meslehetler verir ki onlar ayrilmasinlar cunki bu qanunun islamda olmasina baxmaya Allahtalanin telaqdan xoslanmadigi da islamda var axi biz niye onu nezere olmiriq ki islam bize evlenmey ucun qarsi terefi tanimaq ucun azadliq vermis ve iki terefin biri biri ile gorusub sohbet etmesine cercive daxolinde icazeni ele ona gore vermisdir ki sonra bele bosanma meseleri ortaya cixmasin İnseallah muselman baci ve qardaslarimiz evlemmezden evvel qarsi terefi gozel taniyandan sonra evlenerler ta islam aleminde bosanmalar olmain

Etiketler:

Son Paylaşımlar