Antidepresanların Neden Olduğu Cinsel İşlev Bozukluğunda Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Antidepresanların cinsel işleve; istek azalması, ereksiyon güçlüğü ve orgazm problemleri gibi çeşitli etkileri olabiliyor. Bu sistematik derlemede bu tük işlev bozukluklarının idaresine kullanılan çeşitli yollar araştırıldı. Antidepresan kullanırken bu tür problemler yaşayan toplam 1886 katılımcıyla yapılan 23 randomize kontrollü araştırma derlendi. Çalışmaların 22’sinde süren depresyon tedavisine başka ilaçlar eklenmesi araştırıldı.

Erkekler için, antidepresan kullanımının indüklediği erektil bozukluk için tedaviye sildenafil (Viagra; 3 çalışma 255 katılımcı) ya da tadalafil (Cialis; 1 çalışma 54 katılımcı) eklenmesi durumu iyileştirir göründü.

Kadınlar için, antidepresanların indüklediği cinsel işlev bozukluğunda tedaviye yüksek dozlarda bupropiyon (Wellbutrin veya Zyban; 3 çalışma, 482 katılımcı) eklenmesi şimdiye kadar araştırılan en umut verici yaklaşım gibi görünüyor, ancak güvenle tavsiye edilebilmesi için daha fazla randomize kontrollü araştırma verisi sağlamak gerekiyor.

Müdahalelerden herhangi birinin psikiyatrik belirtilerde kötüleşmeye yol açtığına dair kanıt bulmadık ancak şimdiye kadar az sayıda katılımcıda araştırıldığı için müdahalelerin çoğu için bundan emin olamıyoruz.

Kaynak

Taylor MJ, Rudkin L, Bullemor-Day P, Lubin J, Chukwujekwu C, Hawton K. Strategies for managing sexual dysfunction induced by antidepressant medication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD003382. DOI: 10.1002/14651858.CD003382.pub3

Orijinal özet için: Antidepresanla Cinsel Sorunlar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar