Erişkin Obstrüktif Uyku Apnesinde İlaç Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Erişkinde obstrüktif uyku apnesine (OSA) üst solunum yollarının kollapsı neden olur. Ana akım tedavisi sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) kullanımıdır, uyku esnasında maskeyle uygulanarak hava yolunu açık tutar. Hafif OSA hastalarında ve CPCP’ı tolere edemeyenlere ilaç tedavisi önerilir.

Derleme sorusu

Uyku apnesinde ilaç tedavisini plaseboyla kıyaslayan randomize kontrollü araştırma (RKA) kanıtlarını derledik.

Çalışma özellikleri

Erişkin OSA hastalarında ilaç tedavisini araştıran tüm RKA’ları aradık ve derledik. Araştırmaların çoğunluğunda metodoloji kusurları vardı ya da tedavilerin etkili ve hastalar tarafından kabul edilebilir olup olmadığını anlamak için zar zor yeterli olacak kadar, sadece bir ya da iki gece sürdürüldü.

Sonuçlar

Test edilen 25 ilaçtan 10’unun OSA şiddetine bir etkisi görüldü (apne/hipopne indeksiyle-AHI ölçüldü) ve 4’ü uyuklama belirtilerini değiştirdi ancak çoğu hastada sağlanan değişimler mütevazıydı.

Ezopiklon, asetazolamid, naltrekson, fizyostigmine burun kayganlaştırıcı (fosfokolinamin) sadece bir ya da iki gece test edildi ve bu nedenle uzun vadeli etkileri bilinmiyor.

Hem OSA hem de rinitli bir alt grupta bir topikal nazal steroid iyi tolere edildi, uyku apnesinin şiddetini düşürdü ve subjektif gün için uyanıklığı iyileştirdi.

Asetazolamid saatlik uyku başına görülen solunum olaylarının sayısını azalttı ancak gündüz uyuklamasını azaltmadı ve uzun vadede kötü tolere edildi.

Paroksetinin OSA şiddetine sadece küçük bir etkisi oldu ve iyi tolere edilse de günlük belirtilere faydalı bir etkisi olmadı.

Protriptilinle katılımcılar semptomatik bir fayda bildirse de OSA’da iyileşme olmadı bu da iyi olma hissinin artmasında farklı bir mekanizma düşündürdü.

Bir antidepresan olan mirtazapin eski çalışmalarda OSA şiddetini azalttı ancak daha yeni ve daha büyük iki çalışma aynı sonuçları gösteremedi; bunu yanında katılımcılar uyuklama ve kilo alımı gibi yan etkiler yaşadı.

Alzheimer hastalığında oldukça yerleşik bir tedavi olan donepezil demansı olan ve olmayan hastalarda oksijen satürasyonu ve OSA şiddetini iyileştirdi. Demanslı olmayan hastalarda uyuklamayı azalttığı gösterildi ancak çalışma küçüktü ve ne AHI ne de Epworth uyuklama skalası (ESS) normale dönmedi.

Bu sonuçların konfirmasyonu için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ezopiklon seçilmiş hastalarda OSA şiddetini düşürdü ancak bu sonuçların onaylanması için daha büyük çaplı araştırmalar gerekiyor.

Özet sonuç

İlaçların bazıları fayda sağlayabilir ancak tolerabilitelerinin uzun vadeli çalışmalarla araştırılması gerekiyor.

Kaynak

Mason M, Welsh EJ, Smith I. Drug therapy for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD003002. DOI: 10.1002/14651858.CD003002.pub3

Orijinal özet için: Uyku Apnesinde İlaç Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar