Kalp Krizi Sonrasında Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Kalp krizi geçiren hastalarda kalp kasının bir kısmı hasarlı kalır. Güncel tedavi seçenekleri kalbin hasarlı kısmını iyileştiremez. Yakın zamanlarda kök hücrelerin kalbin hasarlı kısmını iyileştirebileceği gösterildi. Granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) gibi ilaçlar kullanılarak bu hücrelerin kalbe göç etmesi sağlanabilir.

Bu derlemede, hastaların hasarlı kalbinde işlevi iyileştirmek için G-CSF kullanımını araştıran kayırma hatası riski düşük 7 araştırmanın analizi, bu tedavinin herhangi bir faydalı etkisini göstermedi. Tedavi ve kontrol grupları arasında mortalite oranı farklı değildi (Risk oranı 0.64, 95% GA 0.15 - 2.80 arası, P = 0.55). Sol ventrikül parametreleri de iki grup arasında anlamlı fark göstermedi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu için risk oranı 3.41, 95% GA 0.61 - 7.44 arası, P = 0.1, sistol sonu hacmi için risk oranı -1.35, 95% GA -4.68 - 1.99 arası, P = 0.43 ve diyastol sonu hacmi için risk oranı -4.08, 95% GA -8.28 - 0.12 arası, P = 0.06 bulundu.

Çalışmada ciddi yan etkiler görüldüğüne dair kanıt bulunmadı ancak derlenen araştırmalarda izlem sürelerinin yeterince uzun olmadığına dikkat gerekir. Bunun yanı sıra 4 araştırmada körleme için kayırma hatası riski ya yüksek ya da belirsizdi. Bu nedenle güncel çalışmamızın sonuçlarına dayanarak kalp krizi geçiren hastalara G-CSF tedavisi verilmemesi gerekir.

Kaynak

Moazzami K, Roohi A, Moazzami B. Granulocyte colony stimulating factor therapy for acute myocardial infarction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD008844. DOI: 10.1002/14651858.CD008844.pub2

Orijinal özet için: AMI Ve Granülosit Koloni Stimülan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv