Karaciğer Metastazlarına Perkütan Alkol Enjeksiyonu

Cochrane derleme özeti

Primer tümörler ve kolorektal kanser metastazları akciğerin en sık görülen habis tümörleridir. Karaciğer, lenf bezlerinden sonra metastazların en sık görüldüğü yerdir. Metastatik karaciğer tümörleri olan hastaların yarıdan fazlası metastaz komplikasyonlarından ölür.

Karaciğer metastazlarında kanser hücrelerini öldürmek için tümör içine perkütan yolla saf alkol enjekte edilir. Bu enjeksiyon ince iğneyle ultrason veya bilgisayarlı tomografi rehberliğinde yapılır. Alkol tümör hücrelerinin suyunu çekerek (dehidrasyon) ve hücre proteinlerinin yapısını değiştirerek (denatürasyon) tümörün tahribini indükler. Kanserin tahribi 5 – 6 seans enjeksiyon gerektirebilir.

Kateterle arteryel kemoembolizasyon+perkütan alkol enjeksiyonunu, tek başına kemoembolizasyona karşı kıyaslayan bir araştırma bulundu. 48 hastadan 25’ine ilk müdahale 23’üne ikincisi uygulandı.

Bu tek küçük randomize kontrollü araştırma temel alınarak, kateterle kemoembolizasyona alkol enjeksiyonu eklemenin sürvi ve lokal nüks anlamına net bir fayda sağlamadığı sonucu çıkarılabilir. Kombine tedavi grubunda tümör nekroz boyutları daha büyüktü. Müdahaleyle ilişkili ölüm veya büyük komplikasyon bildirilmedi.

Kesin karar verebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Riemsma RP, Bala MM, Wolff R, Kleijnen J. Percutaneous ethanol injection for liver metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD008717. DOI: 10.1002/14651858.CD008717.pub2

Orijinal özet için: Perkütan Alkol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv