Meme ve Aksiller Cerrahi Sonrasında Seromayla İlişkili Morbiditeyi Önlemek İçin Cilt Fleplerinin Alt

Cochrane derleme özeti

Meme kanseri için meme ve koltuk altı (aksilla) disseksiyonu yapılan hastalarda görülen yüksek postoperatif seroma insidensi hastanede kalışın uzamasına, sık aspirasyonlara, maliyetin yükselmesine, yardımcı tedavilerin gecikmesine ve sonuçta tüm nedenlerden sürvinin azalmasına neden olur. Ameliyattan sonra cilt fleplerinin altına fibrin yapıştırıcı (FY) enjeksiyonu bir fibrin pıhtısı oluşturup, sızdıran lenf damarlarını sıvayarak seroma oluşumu ve ilişkili komorbiditelerin azalmasını sağlar.

Küçük damarları sıvayıcı bir ilaç olarak FY’nin faydasını kıyaslayan yayınlamış araştırmaları sistematik analize aldık. Standart tıbbi veri tabanlarındaki araştırma sonucunda toplam 1252 katılımcıyla yapılan 18 randomize kontrollü araştırma bulduk. Derlenen çalışmalar arasında önemli klinik ve metodolojik farklar vardı. Meme ve koltuk altı disseksiyonu sonrasında FY kullanımı postoperatif seroma insidensini, ortalama seroma hacmini, yara enfeksiyonlarını, postop komplikasyonları ve hastanede kalış süresini azaltmadı. FY drene olan total seroma hacmini ve ısrarcı seromanın sık aspirasyon gereken devam süresini azalttı.

Bu derleme FY kullanımının genel bir faydasını göstermedi. Bu sonuç 18 araştırmanın kombine analizine dayansa da çalışmaların çoğunluğu metodoloji kusurlarına bağlı olarak düşük kaliteliydi. Bu yüzden bu sonucun dikkatle ele alınması; göğüs ve koltuk altı disseksiyonu yapılan hastalarda büyük, çok merkezli, yüksek kalitede bir randomize kontrollü araştırma yapılarak doğrulanması gerekiyor.

Kaynak

Sajid MS, Hutson KH, Rapisarda IF, Bonomi R. Fibrin glue instillation under skin flaps to prevent seroma-related morbidity following breast and axillary surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009557. DOI: 10.1002/14651858.CD009557.pub2

Orijinal özet için: Aksiller Disseksiyonda Fibrin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv