Perkütan Koroner Müdahaleden Sonra Yeniden Daralmayı Önlemede Xiongshao

Cochrane derleme özeti

Koroner kalp hastalığı tüm dünyada önde gelen ölüm ve malûliyet nedeni. Perkütan koroner müdahaleyle (PKM) stent koymak koroner hastalığının cerrahi olmayan standart tedavisi. Ancak bunun ana kısıtlaması stent prosedürünü izleyerek kan damarının tekrar kapanması. Deneysel çalışmalar ve insan çalışmaları bir Çin bitkisel ilacı olan Xiongshao’nun PKM prosedürü sonrasında damarın yeniden kapanmasını önlemede fayda sağlayabileceğini gösterdi. Damarın yeniden kapanmasını önlemede Xiongshao’nun etkisi ve güvenliğinin güvenilir bir değerlendirmesi için mevcut kanıtları sistematik olarak gözden geçirdik.

Xiongshao kapsülleriyle yapılan tedavileri araştıran 4 çalışma belirledik. İki çalışmada Xiongshao kapsülleri konvansiyonel batı tedavisiyle beraber kullanıldı ve aynı batı müdahalesine eklenen plaseboya karşı kıyaslandı. Diğer iki çalışmadaysa Xiongshao+standart batı tedavisi, sade batı tedavisine karşı kıyaslandı.

Bu araştırmalar Xiongshao kapsülleri kullanımının yeniden kapanma insidens oranlarında, göğüs ağrısı nükslerinde ve ciddi kardiyovasküler ters olaylarda, ciddi bir ters etki olmadan anlamlı bir azalma sağladığını bildirdi. Bu nedenle Xiongshao kapsülleri PKM prosedürü sonrasında stent içi yeniden kapanmayı önlemede bir seçenek oluşturabilir. Ancak tahmini hesaplar Xiongshao’nun yeniden kapanmadan koruyucu bir etkisini gösterse de kanıtlar kısmen, küçük randomize araştırmalardan sağlandı. Araştırmaların tümü Çin’de yapıldı ve bulguların geçerliliğini bozan bazı metodolojik kısıtlamaları vardı. Örnek büyüklüğü yeterli ve yüksek kalitede başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Zheng GH, Liu JP, Chu JF, Mei L, Chen HY. Xiongshao for restenosis after percutaneous coronary intervention in patients with coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009581. DOI: 10.1002/14651858.CD009581.pub2

Orijinal özet için: Stent Sonrası Xiongshao

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv