Vasküler Bilişsel Bozulmada Rivastigmin

Cochrane derleme özeti

Vasküler bunamaya beyne kan sağlayan damarları tutan hastalık neden olur, bunamanın en sık görülen tiplerindendir. Felç nedenli bunama da buna dahildir. Kendi başına ya da Alzheimer hastalığı gibi olağan görülen başka bunamalarla birlikte olabilir. Vasküler hastalıkta bazen bunamadan daha düşük şiddette bilişsel problemler olabilir. Vasküler bunaması olanlarda büyük bir hafıza kaybı olmadan ciddi bilişsel bozulma görülebilir. Hastalar farklı şekillerde etkilendiğinden vasküler bilişsel bozulma (VBB) deyimi kullanışlıdır.

Rivastigmin Alzheimer hastalığında yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır. Bir nörotransmitter olan asetilkolinin parçalanmasını önleyerek iş görür. VBB’de ve Alzheimer’de asetilkolin düzeyleri düşük olduğundan rivastigmin bu hastalara fayda sağlayabilir.

VBB hastalarında rivastigmini plaseboya karşı kıyaslayan tüm çalışmaları aradık ve üç araştırma bulduk. Bunlardan sadece biri anlamlı sonuç verdi ve rivastigmin alan VBB hastalarında bir fayda sağlandığını gösterdi. Bunun yanında ilacı almakla birlikte yan etki olarak bulantı ve kusma sık görüldü. Bu durumda VBB hastalarında rivastigminin ne kadar faydalı olduğu belirsiz kalıyor.

Kaynak

Birks J, McGuinness B, Craig D. Rivastigmine for vascular cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD004744. DOI: 10.1002/14651858.CD004744.pub3

Orijinal özet için: Vasküler Bilişsel Bozulma Rivastigmin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv