Anevrizmal Subaraknoid Kanamada Daha Fazla Kanamayı Önlemek İçin Geç Mobilizasyona Karşı Erken Mobil

Cochrane derleme özeti

Anevrizmal subaraknoid kanama (SAK), genellikle beyin yüzeyinde bir anevrizmanın yırtılmasına bağlı ciddi bir kanamadır. Eğer etkili tedavi yapılmazsa (ameliyat ya da ilaç) yeniden, ölüm ya da malûliyete yol açan bir kanama olabilir. Bazı araştırmacılar etkili tedavi almayan SAK hastalarında yeniden kanama riskinin en yüksek olduğu dönemin, belirtilerin başlangıcından sonraki 2 – 4 hafta arası olduğunu gözlemledi.

Bu nedenle yeniden kanamadan kaçınmak için temel müdahalelerden biri olarak 4 – 6 hafta total yatak istirahati düşünülür. Ancak kapsamlı araştırmaya rağmen yırtılan anevrizma için tedavi almayan ya da alamayan hastalarda belirtilerin başlangıcından sonra en az 4 hafta yatak istirahatinden yana ya da karşısında kanıt sağlayacak uygun araştırma bulunamadı. SAK’da anevrizma tamirinden önce, ya da cerrahiye uygun olmayan hastalarda veya konservatif tedavi tercih eden hastalarda yeniden kanama riskini azaltmak için gereken tedavi stratejilerine daha fazla ilgi gösterilmesi gerekiyor.

Kaynak

Ma Z, Wang Q, Liu M. Early versus delayed mobilisation for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD008346. DOI: 10.1002/14651858.CD008346.pub2

Orijinal özet için: SAK’ta İkinci Kanama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv