Bir Veya İki Gözün Arada Dışarı Döndüğü Çocukluk Çağı Şaşılığında Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Şaşılıkta gözlerin normal hizalanması bozulur, biri doğrudan karşıya bakarken diğeri içe, dışa, yukarıya ya da aşağıya bakabilir. Çocuklukta başlayan şaşılıkların çoğu süreklidir, ancak bazı tipleri ara sıra olur. Aralıklı eksotropide (dışa dönük) bir göz, ara sıra, tipik olarak uzağa bakarken, yorgunken ya da dalgınken dışa döner. Çocuk yakın bir nesneye odaklandığında normale döner. Eksotropi olduğunda gözlerden birinin algıladığı görüntü kapatılır ya da “baskılanır”.

Tedavi göz kaymasının görünüşünü iyileştirmek ya da iki gözün birlikte görüntü sağlama yetisini etkilemesini gidermek için aranır. Tipik tedavi göz etrafındaki kaslarının ameliyat edilmesidir ya iki gözün dış kası ya da birinin içi ve dışındaki kaslar ameliyat edilir. Bazen kasları kuvvetlendirmek için egzersize başvurulur; bazen yakın görme için gözlükler ya da kapama kullanılır. Halen hangi tedavinin en etkili iş gördüğü ve tedavinin ne zaman yapılması gerektiği net olarak anlaşılmış değildir. Hangi tedavinin eksotropiyi zarar vermeden düzeltmede en etkili olduğunu anlamak için yapılmış randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Bu derleme için bulunabilen tek araştırma ABD’de tek bir cerrah tarafından yapıldı ve temel tip eksotropili 36 çocukta tek göze yapılan ameliyat, iki göze yapılan ameliyatla kıyaslandı. Ameliyat başarısı 1 yıl sonra eksotropi veya başka bir şaşılığın olmaması olarak tanımlandı. Çalışmada bir göze yapılan ameliyat daha etkili bulundu (%82 başarı). İki göze yapılan ameliyatta başarı oranı %52 oldu.

Literatürde eksotropiyle ilgili çok çalışma var ancak kullandıkları metotlar sonuçların güvenilir yorumunu zorlaştırıyor. Bunun yanında bu hastalığın doğal öyküsü hakkında endişe verici bir kanıt eksiği var ve şiddet ölçütlerinin geçerliliği zayıf. Bu durumun tedavisinde daha güvenilir kanıt sağlayacak daha fazla randomize kontrollü araştırma yapılmasına âşikar bir ihtiyaç var.

Kaynak

Hatt SR, Gnanaraj L. Interventions for intermittent exotropia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD003737. DOI: 10.1002/14651858.CD003737.pub3

Orijinal özet için: Dışa Şaşılıkta Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv