Hipotiroidi 10. Sorular ve Kanıta Dayalı Tavsiyeler

Endocrine Practice’den özetlendi

Sorular ve Tavsiyeler 23 – 34

Tavsiye 23. L-tiroksin, tutarlı bir şekilde kahvaltıdan 30-60 dakika önce ya da son yemekten 4 saat sonra yatma zamanı su ile alınmalıdır. Ürün, prospektüsüne uygun olarak usulünce saklanmalı, absorbsiyonu ile etkileşim gösteren madde ve ilaçlarla birlikte alınmamalıdır.

Grade B, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidide L-tiroksin tedavisi, Tablo 10

Tavsiye 24. Santral hipotiroidili hastalarda tedaviye serum serbest T4 ölçümleri yol göstermeli ve kullanılan tahlilin mid-normal değerinin aşılması hedeflenmelidir.

Grade B, BEL 3

Bakınız: Hipotiroidide primer ve sekonder etiyolojiler; T4 ve T3 ölçümleri; Serum TSH düzeyleri yorumlanırken düşülen tuzaklar; Hipotiroidide L-tiroksin tedavisi.

L-tiroksinle yeterli tedavi edilen santral hipotiroidili hastaların %50′den fazlasında değerler bu aralıkta olduğundan tavsiye 24′ün derecesi B’ye yükseltildi.

Tavsiye 25.1 L-tiroksinle tedavi edilen hipotiroidili gebe hastalarda gebelik sonrasında hemen serum TSH’sı ölçülmeli ve L-tiroksin dozajı, hedef TSH ilk trimestr esnasında 2.5 mIU/L’nin altında olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Grade B, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi tedavisinde terapötik sonuç beklentileri; Hipotiroidi hastasında birlikte görülen, özel önem taşıyan durumlar—Gebelikte hipotiroidi; Tablo 7.

Tavsiye 25.2 L-tiroksinle tedavi edilen hipotiroidili gebe hastalarda, hedef TSH ikinci trimestrde 3 mIU/L altı, üçüncü trimestrde 3.5 mIU/L altı olmalıdır.

Grade C, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi tedavisinde terapötik sonuç beklentileri; Hipotiroidi hastasında birlikte görülen, özel önem taşıyan durumlar—Gebelikte hipotiroidi; Tablo 7.

Yerleşik bir fayda gösteren prospektif çalışmalar olmadığından tavsiye 25.2′nin derecesi C’ye indirildi.

Tavsiye 25.3 Anne serum TSH’sı (ve total T4) gebeliğin ilk yarısında her dört haftada bir ve 26 – 32 haftalar arasında en azından bir defa izlenmeli ve L-tiroksin dozajı gereğine göre ayarlanmalıdır.

Grade B, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi hastasında birlikte görülen, özel önem taşıyan durumlar—Gebelikte hipotiroidi; Tablo 7.

Tavsiye 26. Hipotiroidi için L-tiroksin tedavisi alan hastalarda, L-tiroksin dozunun biyo-yararlanımını düşüren veya metabolik düzenini değiştirebilen ilaçlarla tedaviye başlangıçtan sonraki 4-8 haftalarda serum TSH’sı yeniden ölçülmelidir.

Grade A, BEL 1

Bakınız: Hipotiroidide L-tiroksin tedavisi, Gelecekteki araştırma alanları-L-tiroksin tedavisini ve tiroid testlerinin yorumunu etkileyen ilaç ve durumlar; Tablo 5 ve 10.

Tavsiye 27. Hipotiroidi için L-tiroksinle tedavi edilen gebeler haricinde, kanıtlar normal referans aralığı içinde kalan TSH değerlerinin hedeflenmesini desteklemiyor.

Grade B, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi tedavisinde terapötik sonuç beklentileri.

Soru: Hipotiroidili hasta bakımına endokrinolojist ne zaman dahil olmalıdır?

Tavsiye 28. Endokrinolojist olmayan ancak hipotiroidi tanı ve tedavisine aşina olan hekimler, primer hipotiroidili hastaların çoğunluğunun bakımını sağlayabilmelidir. Ancak aşağıdaki kategorilere giren hastalar bir endokrinolojistle konsültasyon dahilinde görülmelidir. Bunlar; (i) çocuk ve bebekler, (ii) ötiroid durum sağlamak ya da sürdürmenin güç olduğu hastalar. (iii) gebelik, (iv) gebelik planlayan kadınlar, (v) kalp hastalığı, (vi) tiroid bezinde guvatr, nodül ve başka yapısal değişimlerin varlığı, (vii) adrenal veya pituiter hastalıklar gibi başka endokrin hastalı varlığı, (viii) tiroid test sonuçlarında olağandışı kümeleşme, (ix) L-tirosin absorpsiyonu ile etkileşen, tiroid bezi hormonu üretim ve sekresyonunu etkileyen, hipotalamik-pituiter-tiroid eksenini etkileyen (direkt veya indirekt), klirensi artıran veya periferik metabolizmayı etkileyen ilaçlarla indüklenenler gibi olağan dışı hipotiroidi nedenleri.

Grade C, BEL 3

Bakınız: Ne zaman endokrinolojiste başvurmalı; Tablo 10

Soru: Hangi hastalar tiroid hormonu ile tedavi edilmemelidir?

Tavsiye 29. Hipotiroidi düşündüren semptomların tedavisinde, tanı biyokimyasal olarak konfirme edilmeden tiroid hormonları kullanılmamalıdır.

Grade B, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi hastasında birlikte görülen, özel önem taşıyan durumlar— Tiroid testleri normal hastalar.

Tavsiye 30. Ötiroid hastada obesite tedavisi için tiroid hormonu kullanılmamalıdır.

Grade A, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi hastasında birlikte görülen, özel önem taşıyan durumlar – Obesite

Zarar potansiyeli nedeni ile tavsiye 30′un derecesi A’ya yükseltildi.

Tavsiye 31. Ötiroid hastada depresyon tedavisi için tiroid hormonları kullanımını destekleyen kanıtlar yetersizdir.

Grade B, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi hastasında birlikte görülen, özel önem taşıyan durumlar – Depresyon

Soru: Hipotiroidi tedavisinde iyot suplementasyonu, suplementler ve besin takviyelerinin rolü nedir?

Tavsiye 32.1 Yeterli iyot bulunan bölgelerde, hipotiroidi tedavisinde yosun veya başka iyot içeren işlevsel gıdalar dahil iyot suplementasyonu kullanılmamalıdır.

Grade C, BEL 3

Bakınız: Hipotiroid tedavisinde suplementler ve besin takviyeleri; Aşırı iyot alımı ve hipotiroidi.

Tavsiye 32.2 Gebe kadınlarda iyot eksikliği tedavisinde yosun ya da başka deniz bitkisi temelli ürünler formunda iyot suplementasyonu kullanılmamalıdır.

Grade D, BEL 4

Bakınız: Hipotiroid tedavisinde suplementler ve besin takviyeleri; Aşırı iyot alımı ve hipotiroidi.

Tavsiye 32.2 mutabakat sağlanmış uzman görüşüdür.

Tavsiye 33. Hipotiroidi koruma ve tedavisinde selenyum kullanılmamalıdır.

Grade B, BEL 2

Bakınız: Hipotiroidi tedavisinde suplementler ve besin takviyeleri; Selenyum.

Tavsiye 34. Hipotiroidi tedavisi için suplement ve besin takviyesi kullanan hastalara; ticari piyasada bulunan tiroid güçlendirici ürünlerin hiptiroidi hastalığına ilaç olmadığı bilgilendirmesi yapılmalı ve bu insanlar özellikle iyot veya sempatomimetik aminler içeren preparatlar konusunda ve ayrıca "tiroid desteği" olarak satılanların için L-tiroksin veya L-triiyodotironin katılmış olabileceği konusunda uyarılmalıdır.

Grade D, BEL 4

Bakınız: Hipotiroid tedavisinde suplementler ve besin takviyeleri; Tiroid güçlendiren preparatlar; Tiromimetik preparatlar.

Tavsiye 34 mutabakat sağlanmış uzman görüşüdür.

Hipotiroidi 1 / Hipotiroidi 2 / Hipotiroidi 3 / Hipotiroidi 4 / Hipotiroidi 5 / Hipotiroidi 6 / Hipotiroidi 7 / Hipotiroidi 8 / Hipotiroidi 9

Son Paylaşımlar