Karaciğer Metastazlarında Elektrokoagülasyon

Cochrane derleme özeti

Primer tümörler ve kolorektal kanser metastazları akciğerin en sık görülen habis tümörleridir. Karaciğer, lenf bezlerinden sonra metastazların en sık görüldüğü yerdir. Metastatik karaciğer tümörleri olan hastaların yarıdan fazlası metastaz komplikasyonlarından ölür.

Elektrokoagülasyonda dokular bir metal elektrotla yüksek frekanslı elektrik akımı kullanılarak koagüle edilir. Bu teknik tümörü mümkünse tek bir seansta tamamen tahrip etmeyi amaçlar.

Dört kollu bir tek randomize kontrollü araştırma bulundu. Birinci kolda tek başına elektrokoagülasyon; ikinci kolda elektrokoagülasyon+dimetil sülfoksit; üçüncü kola elektrokoagülasyon+allopurinol uygulandı, 4. kolu kontrol grubu oluşturdu. Tedaviye ameliyat sonrası 5. günde başlandı ve 5 yıl sürdü. Çalışmaya 306 katılımcı alındı ancak sadece 223’ü analize alınabildi.

Metodolojisi kayırma hatası riski ve kaliteyi değerlendirmek için yeterli ayrıntıyla tarif edilmeyen ve randomizasyon sonrasında %27 hasta çeşitli nedenlerle dışlanan ve muhtemelen seçici raporlamaya bağlı kayırma hatası riskinden arınmış olmayan bu tek randomize araştırma temel alındığında; tek başına elektrokoagülasyonun, karaciğer metastazlı kolon kanseri hastalarında sürvi ya da nüks üzerine kontrole kıyasla anlamlı bir fayda getirdiği sonucunu çıkarmak için kanıtlar yetersiz. Ayrıca elektrokoagülasyona allopurinol ya da dimetil sülfoksit eklemenin etkinliğine dair kanıtlar da yetersiz.

Kaynak

Riemsma RP, Bala MM, Wolff R, Kleijnen J. Electro-coagulation for liver metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009497. DOI: 10.1002/14651858.CD009497.pub2

Orijinal özet için: KC Met. Elektrokoagülasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv