Kulak Çınlamasında Gingko Biloba

Cochrane derleme özeti

Kulak çınlaması olan hastalar dışarıdan gelen bir ses olmadığı halde çınlama, vızıldama gibi sesler duyar. Sesler kulaktan ya da kafa içinden çıkar gibi görünür, her zaman ya da sadece ara sıra hissedilebilir. Kulak çınlamasının nedenleri tamamen anlaşılmış olmayıp ilaçlar, psikoterapi, ses maskeleri ve kulak çınlaması yeniden eğitim tedavisi gibi çeşitli tedaviler önerilir.

Bu derlemede Gingko biloba ekstresinin etkinliği değerlendirildi. Az sayıda iyi kaliteli çalışma bulundu, bu derlemeye toplam 1543 katılımcılı 4 araştırma dâhil edildi. Derlenen çalışmalarda toplam kayırma hatası riski düşüktü. Gingko bilobanın primer yakınma olarak kulak çınlamasında etkili olduğuna dair kanıt bulunmadı.

Kaynak

Hilton MP, Zimmermann EF, Hunt WT. Ginkgo biloba for tinnitus. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 3. Art. No.: CD003852. DOI: 10.1002/14651858.CD003852.pub3

Orijinal özet için: Kulak Çınlamasında Gingko Biloba

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv