Mide Yanmasında İlaçla Kısa Süreli Tedavi

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Sadece hafif veya aralıklı mide yanması olan hastalarda başka seçenekler olmasına rağmen yaşam tarzı değişikliği ile anti asit kullanımı yeterli iyileşme sağlayabilir. Mide yanması için kullanılan en yaygın iki ilaç H2 reseptör antagonistleri (H2RA) ve proton pompa inhibitörleridir (PPİ). Bu ilaçlar mideden salgılanan asidi baskılar. Bu derlemede özel tanı testleri yapılmadan tedavi edilen hastalarda, kısa süreli proton pompa inhibitörlerinin mide yanmasını H2 reseptör antagonistlerine göre daha iyi giderdiği bulundu. Fark küçük olmasına rağmen, üst endoskopisi normal gastro-özofajeal reflüsü olan hastalar için de geçerli. Özetle, proton pompa inhibitör ilaçları mide yanması tedavisinde H2 reseptör antagonistlerinden daha etkili görünüyor.

Kaynak

Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, Lau J, Numans ME. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD002095. DOI: 10.1002/14651858.CD002095.pub5

Orijinal özet için: Mide Yangısında Kısa Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv