Tiroid Göz Hastalığı Tedavisinde Rituksimab

Cochrane derleme özeti

Tiroid göz hastalığı, otoimmün Graves hastalarının %50’sini etkiler. Belirtiler göz ağrısı, şişme, kızarması, gözde öne çıkma, çift görme ve şiddetli olgularda görme azalmasıdır.

Günel tedavi seçenekleri arasında steroidler ve radyoterapi bulunuyor ancak nüksler olağandır. Ameliyat seçeneği şiddetli olgular için saklanır.

Rituksimab İV infüzyon yoluyla verilen bir ilaç olup, romatoid artrit gibi başka otoimmün durumları olan hastalara fayda sağladığı gösterildi. Bu derleme, tiroid göz hastaları için bir tedavi seçeneği olarak rituksimabın etkili ve güvenli olup olmadığını araştırmak için tasarlandı.

Yapılan literatür araştırmasında sadece sürmekte olan 3 araştırma bulundu. Halen tiroid göz hastalığında rituksimab kullanımını destekleyen randomize kontrollü araştırma kanıtı bulunmuyor. Aktif tiroid göz hastalarında rituksimabı steroidlerle veya plaseboyla kıyaslayan titiz randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Minakaran N, Ezra DG. Rituximab for thyroid-associated ophthalmopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009226. DOI: 10.1002/14651858.CD009226.pub2

Orijinal özet için: Tiroid Göz Hastalığı Tedavisinde Rituksimab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar