18 Yaş Altı Çocuklarda Toplum Kökenli Pnömoniye Karşı Farklı Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Pnömoni 5 yaş altı çocuklarda önemli mortalite nedenlerindendir. Düşük gelirli ülkelerde toplum kökenli pnömoni (TKP) olgularının çoğunluğu bakteriyel nedenlidir. Bu derlemede farklı ülkelerde toplam 14 188 çocukla yapılan 29 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Araştırmalarda başka hastalığı olmayan çocuklarda, hastaneler ve ayaktan kliniklerde TKP tedavisinde kullanılan antibiyotikler kıyaslandı. Çoğu kıyaslama tek çalışmada yapıldı.

Pnömoninin ayaktan tedavisinde amoksisilinin, co-trimoksazola alternatif bir tedavi olduğunu bulduk. Şiddetli pnömonili, hipoksisi olmayan ve iyi beslenen çocuklarda oral amoksisilin etkili olabiliyor. Çok şiddetli pnömonide penisilin veya ampisillinin gentamisinle kombinasyonu, tek başına verilen kloramfenikolden etkili bulundu.

Çoğu çalışmadan ters olaylarla ilgili bildiri sağlanamadı. Bilgi bulunabilen çalışmalarda; eritromisinde mide barsak yen etkileri azitromisine kıyasla daha sık raporlandı, bunun dışında ilaçlar arasında fark görülmedi.

Bu derlemenin kısıtlamaları tüm kalite değerlendirme kriterlerini sadece 5 araştırmanın karşılaması ve antibiyotiklerin etkisiyle ilgili olarak yapılan kıyaslamaların çoğunluğu için sadece 1 ya da 2 çalışmadan bilgi sağlanmasıdır.

Kaynak

Lodha R, Kabra SK, Pandey RM. Antibiotics for community-acquired pneumonia in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD004874. DOI: 10.1002/14651858.CD004874.pub4

Orijinal özet için: Pnömonide Hangi Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv