İnfantil Spazm Tedavileri

Cochrane derleme özeti

İntantil spazmın en iyi tedavisi, kısmen mevcut araştırmaların amaçlarının farklı olmasına bağlı olarak henüz güvenle ispatlanmış değil. Ancak mevcut kanıtlardan bazı faydalı sonuçlar çıkarılabilir.

İnfantil spazm, nadir görülen bir nöbet hastalığıdır, çoğunlukla beraberinde ağır öğrenme güçlüğü bulunur. Tedavide halen tüm dünyada çok değişik müdahaleler kullanılmakta olup birçoğu da geçmişte denenmiş ve az başarı sağlanmış bulunuyor. Tüm tedavilerin tüm ülkelerde kullanım lisansı yok ve çoğuyla birlikte önemli yan etkiler görülüyor. Farklı tedavilerin nöbet kontrolü ve nörolojik gelişim üzerindeki uzun vadeli faydalarını araştırmak için başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

İki araştırma spazmları çözmede plasebonun aktif tedavi kadar iyi olmadığını gösterdi.

En kuvvetli kanıtlar hormonal tedavinin (prednizolon veya tetrakosaktid depo) spazmların, vigabatrine göre daha çok hastada ve daha hızlı çözülmesini sağladığını gösterdi. Nükssüz cevap sağlama oranları farklı olmayabilir, ancak bir çalışma hormonal tedavinin infantil spazmın altta yatan bir nedeni olmayan çocuk ve bebeklerde, uzun vadeli nörolojik gelişimle ilgili sonuç ölçütlerini iyileştirebileceğini gösterdi. Bu, hormonal tedaviyi en azından bu grup hasta için daha çekici kılıyor. Güncel tedavileri kıyaslamak için daha fazla bilgi ve araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Hancock EC, Osborne JP, Edwards SW. Treatment of infantile spasms. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001770. DOI: 10.1002/14651858.CD001770.pub3

Orijinal özet için: İnfantil Spazm Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv