Subaraknoid Kanamadan Sonra Nöbetlere Karşı Primer Ve Sekonder Korumada Anti-epileptik

Cochrane derleme özeti

Bu derleme bir subaraknoid kanamadan sonraki epileptik nöbetleri önlemede rutin anti-epileptik ilaç kullanımın haklı olup olmadığını araştırmayı amaçlıyor. Primer ve sekonder korumaya bakıldı.

Epileptik nöbetler beyindeki sinir hücrelerinden çıkan anormal ve ritmik deşarjların neden olduğu, irade dışı vücut hareketleri, duyu, şuur ve davranış değişimleridir. Subaraknoid kanama sonrasında hastaların %25 kadarında, kanamanın, skar dokusu oluşumunun ve ödemin neden olduğu sinir hasarının tetiklediği nöbetler görülebilir. Tekrarlayan ve kontrol edilmeyen nöbetler ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir, nörolojik toparlanmayı engeller ve yaşam kalitesini düşürür. Bunun tersine olarak, anti-epileptik ilaçların da ishal, bulantı, kusma, uyuklama, sersemlik, ajitasyon, el titremesi, konfüzyon ve cilt döküntüsü gibi yan etkileri vardır. Anti-epileptiğin kendisi de nörolojik toparlanma ve rehabilitasyonu bozabileceğinden, anti-epileptik ilaç yazarken bunları da düşünmek gerekir.

Günümüze kadar yapılmış, subaraknoid kanamadan sonra anti-epileptik ilaç kullanımını plaseboya karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırma bulunmuyor. Bazı retrospektif çalışmalar yüksek dozla ve daha uzun süren anti-epileptik tedavilerle daha kötü sonuçlar alındığını gösterdi. Ancak bunlar rutin bir tavsiye olarak kullanımı için gereken kanıt kuvvetini sağlamıyor.

Halen subaraknoid kanamadan sonra nöbetlerin önlenmesi için rutin anti-epileptik kullanımını haklı çıkaracak yetersiz kanıt var. Bu önemli soruyu cevaplamak için anti-epileptik ilaçları plaseboyla kıyaslayan çift kör randomize kontrollü araştırma yapılaması gerekiyor.

Kaynak

Marigold R, Günther A, Tiwari D, Kwan J. Antiepileptic drugs for the primary and secondary prevention of seizures after subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD008710. DOI: 10.1002/14651858.CD008710.pub2

Orijinal özet için: Subaraknoid Kanamada Nöbeti Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv