Akut Ekstremite İskemisinde İlk Tedavi Olarak Trombolize Karşı Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Tromboliz pıhtı içine enzim enjekte edilerek çözülmesidir. Bacakta kan akımının şiddetli azalmasını tedavi etmek için ameliyata alternatif olarak kullanılır. Kan pıhtısı bacaktaki arterin daralma gösterdiği bölgede veya bir baypas grefti içinde oluşabilir.

Toplam 1283 katılımcıyla yapılan 5 randomize kontrollü araştırma derlendi.

Araştırmalarda hastalar akut ekstremite iskemisinde ilk tedavi olarak arteriyel tromboliz veya ameliyat gruplarına ayrıldı. Majör amputasyon gereğinin ya da bir yıl içinde ölümlerin önlenmesi anlamında, tercih edilen ilk seçenek olarak tromboliz veya ameliyattan yana kanıt bulunamadı.

Trombolizle prosedürün ilk 30 günü içinde, felç ve majör kanama dahil daha fazla büyük komplikasyon görüldü. Tromboliz yapılan hastaların toplam %1.3’ünde felç gelişirken ameliyat grubunda hiç görülmedi. Aynı şekilde trombolizden sonra %8.8 hastada büyük kanama görülürken ameliyatta %3.3 hastada görüldü. İlk tedavi olarak tromboliz yapılan hastalar daha düşük şiddette bir müdahale geçirir ancak iskeminin sürme riski daha fazladır. Trombolizle birlikte komplikasyonlar görülme riskinin daha yüksek olmasının ameliyatın ferdi risklerine karşı tartılması gerekir. Trombolitik ajan olarak rekombinat doku plazminojeni ve ürokinazdı.

Kaynakdamartıkanmaiskemi

Berridge DC, Kessel DO, Robertson I. Surgery versus thrombolysis for initial management of acute limb ischaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD002784. DOI: 10.1002/14651858.CD002784.pub2

Orijinal özet için: Damar Tıkanmasında Tromboliz Ve Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv