İleri Epiteliyal Yumurtalık Kanserli Kadınlarda Ameliyattan Sonra İnterferon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Epiteliyal yumurtalık kanseri (EYK) hayatı tehlikeye sokar. Genellikle 50 yaş üstü kadınlarda görülür, 35 yaş altında seyrektir. Hastalığın erken belirtileri hafif ve belirsiz olduğundan hastalığın erken aşamada teşhisini güçleştirir. Hastalarda kanser ileri aşamaya gelene kadar belirti görülmez.

Hastalık başlangıçta ameliyat ve kemoterapiye iyi cevap verse de 12 – 24 ay içinde nüks oranı yüksektir. İnterferonlar konak hücrelerin patojen mevcudiyetine cevap olarak salgıladığı proteinlerdir. Konak hücrelerde virüs çoğalmasıyla etkileşme yetileri nedeniyle bu ad verildi. İki önemli işlevi vardır. Komşu hücrelere sinyal vererek direnç mekanizmalarını tetkikler ve istilacı patojenleri öldüren diğer bağışıklık hücrelerini aktive eder. Bu derlemede inerferon tedavisinin nüks oranının azaltmada veya kemoterapiyle nüks arasında geçen zamanı uzatmadaki etkinliği değerlendirildi.

Toplam 1476 katılımcıyla yapılan 5 araştırma derlendi. 5 araştırmanın 3’ü erken bitirildi. Çalışmaların çoğunda, metot ve sonuçların eksik raporlanmasına bağlı olarak kayırma hatası riski yüksekti. Yine çoğu, müdahalenin gerçek bir etkisini belirlemek için yeterli büyüklükte değildi. Araştırmalarda ya önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı ya da yayınlanan sonuçlar benzer değildi.

Üç araştırmadan sağlanan kanıtlar ileri EYK’li kadınlarda ameliyattan sonraki birinci seçenek kemoterapiye interferon eklenmenin genel sürviyi değiştirmediğini gösterdi. Tersine olarak, kemoterapiyle kombine edilen interferonun ilerlemesiz sürviyi kötüleştirdiğine dair kanıt var. Dahası, birinci seçenek kemoterapisi bitmiş kadınlarda tek başına interferon tedavisinin, sadece gözleme kıyasla genel sürviyi ya da ilerlemesiz sürviyi iyileştirdiğine dair yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Lawal AO, Musekiwa A, Grobler L. Interferon after surgery for women with advanced (Stage II-IV) epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009620. DOI: 10.1002/14651858.CD009620.pub2

Orijinal özet için: İleri Epitelyel Over Ca Ve İnterferon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv