Karaciğer Metastazlarında Kriyoterapi

Cochrane derleme özeti

Karaciğerin primer tümörleri ve kolorektal kanserlerden gelen metastazlar, bu organın en sık görülen tümörleridir. Karaciğer metastatik kanserler için lenf bezlerinden sonraki en olağan yerdir. Metastatik karaciğer kanseri olan hastaların yarıdan fazlası, bu metastazlara bağlı komplikasyonlardan ölür. Kriyoablasyonda karaciğerdeki tümöre ultrason eşliğinde özel bir probla sıvı nitrojen ya da argon gazı verilir. Hızla donan dokulardaki hücresel yapılar ve tümör hücreleri ölür.

Bu derlemeye kriyoterapiyi konvansiyonel cerrahiyle kıyaslayan bir randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Araştırmada 63 katılımcıya kriyoterapi, 60’ına konvansiyonel ameliyat yapıldı. Araştırmada sistematik hata riskinin (faydaların olduğundan fazla, zararların olduğundan az hesaplanması) yüksek olduğu yargısına varıldı. Sistematik hata riski yüksek bu küçük RKA’ya dayanarak, çeşitli primer odaklardan gelen karaciğer metastazları olan hastalarda kriyoterapinin, sürvide ya da karaciğer içi nükslerde, konvansiyonel ameliyata kıyasla anlamlı bir fayda sağlayabildiği yönünde bir karar verebilmek için kanıtlar yetersiz. Bu nedenle RK araştırmalar dışında kriyoterapi yapılması tavsiye edilemiyor.

Kaynak

Bala MM, Riemsma RP, Wolff R, Kleijnen J. Cryotherapy for liver metastases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009058. DOI: 10.1002/14651858.CD009058.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Metastazı Kriyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv