Kronik Subdural Hematom Hastalarında Nöbetleri Önlemek İçin Antiepileptik İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Kronik subdural hematom (KSDH) beyin etrafındaki dura mater denen zarın altında kan toplanması olan ciddi bir durumdur. Genellikle bir veni yırtan küçük kafa travmalarından sonra oluşur, özellikle yaşlılarda ve başka beyin problemi olan insanlarda görülür. KSDH tehlikeli olabilen nöbetlere yol açabiliyor. Bazı hekimler nöbetleri önlemek için hastalara fenitoin ve fenobarbital gibi anti epileptik ilaçlar verir. Ancak KSDH hastalarının çoğunda nöbet olmayabilir ve anti epileptik ilaçların ciddi yan etkileri olabiliyor.

Bu derlemede anti epileptik ilaç kullanan KSDH hastalarının ilaç almayanlara göre daha az nöbet geçirip geçirmediğini anlamayı hedefledik. Anti epileptik ilaçları plaseboya ya da başka tedaviye karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Birçok tıbbi dergi araştırıldı ancak bu konuda yapılmış randomize kontrollü araştırma bulunmadı. Kontrol grubu olmayan ya da retrospektif araştırmalar bulundu. Bu araştırmalardan anti epileptik ilaçların faydası hakkında çelişkili sonuçlar sağlandı.

Derleme çalışmamız sonunda kronik subdural hematomlu hastalarda düzenli anti-epileptik ilaç kullanımını destekleyecek net kanıt bulunmadığı ve daha iyi kalitede araştırmalar yapılması gerektiği sonucuna varıldı.

Kaynak

Ratilal BO, Pappamikail L, Costa J, Sampaio C. Anticonvulsants for preventing seizures in patients with chronic subdural haematoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD004893. DOI: 10.1002/14651858.CD004893.pub3

Orijinal özet için: KSDH’da Nöbetleri Önlemek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv