Yüksek Kolesterolde İzoflavonlar

Cochrane derleme özeti

Hiperkolesterolemi, kanda kolesterol düzeylerinin yükselmesidir. İnsanlarda hiperkolesterolemi genellikle, kötü kolesterol de denen yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL) düzeyine bağlıdır. Hiperkolesterolemi olan insanlarda kalp krizi veya felç gibi kalp damar hastalıklarının gelişme riski daha yüksektir. İzoflavonlar, bitkilerde bulunan ve fito-östrojene benzer kimyasallar olup hiperkolesterolemiyi düzeltmede faydalı olabilir. Soya ve yeşil yonca zengin izoflavon kaynaklarıdır. Asya halkı günlük diyetleriyle batı toplumlarından daha fazla izoflavon tüketir.

Hiperkolesterolemi tedavisinde izoflavonların etkilerini değerlendirmek amacıyla bu madde ya da bunu içeren soya proteiniyle yapılan 5 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalar 3 - 6 ay arasında sürdürüldü ve toplam 208 katılımcı alındı.

Araştırmalarda herhangi bir nedenle ölümler, kalp krizi ya da felç gibi kalp damar olayları, morbidite, komplikasyonlar, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve maliyet gibi sonuç ölçütleri raporlanmadı.

İki araştırmada şişkinlik ve kabızlık şeklinde mide barsak rahatsızlıkları ve ateş basması sayısında artış gibi ters etkiler raporlandı. Ciddi yan etki gözlenmedi.

Derlediğimiz çalışmalarda izoflavonların kolesterol düşürücü etkisi olmadığını bulduk. Ancak bu çalışmalarda ciddi kısıtlamalar vardı ve katılımcı sayıları çok azdı. Kalp damar hastalıkları ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi gibi hasta için önemli sonuç ölçütlerini araştıran yüksek kalitede ve titiz yürütülmüş daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Qin Y, Niu K, Zeng Y, Liu P, Yi L, Zhang T, Zhang Q, Zhu J, Mi M. Isoflavones for hypercholesterolaemia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009518. DOI: 10.1002/14651858.CD009518.pub2

Orijinal özet için: Kolesterol ve İzoflavon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv