Yerleşik Birinci Seçenek Anti-tüberküloz İlaçları Yerine Veya Tedaviye Ek Olarak Florokinolon Vermek

Cochrane derleme özeti

Tüberküloza (TB) M. tuberculosis bakterisi neden olur. Dünyada iki milyar insanın bu bakteriyle gizli enfekte olduğu ve bunların yaklaşık %10’unda sonradan aktif TB gelişeceğine inanılır. Dünya Sağlık Örgütü halen sadece standart birinci seçenek ilaçları alamayan hastalar için florokinolonla tedavi öneriyor. Bu derlemede ilaca duyarlı tüberkülozu olduğu kabul edilen hastalarda birinci seçenek tedaviye florokinolon eklemenin etkisi araştırıldı.

6 Mart 2013 tarihine kadar yayınlanan araştırmaları taradık ve toplam 1330 katılımcıyla yapılan ve derleme kriterlerine uyan 5 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalar dünyanın çeşitli bölgelerindeki düşük ve orta gelirli ülkelerde yapıldı, ancak Asya'da yapılan çalışma bulunmadı.

Standart 6 aylık TB tedavisine florokinolon eklemenin tedavi başarısızlığına etkisini araştıran çalışma bulamadık.

Standart 6 aylık tedaviye florokinolon eklemenin ya da etambutol yerine florokinolon eklemenin tedavi başarısızlığını, nüksleri, ölümleri ve ters etkileri azaltıp azaltmadığını bilmiyoruz.

Standart tedavide izoniyazid (İNH) yerine florokinolon eklemenin ölümler ve ters olaylara az etkisi olabilir ya da hiç yok. Halen sürmekte olan 9 araştırma bulunuyor.

Derlenen araştırmalarda HIV (+) hastalar oldukça yeterli temsil edildi ancak araştırmaların hiçbiri HIV hastaları için sonuçları ayırmadı. Ayrıca derlenen tüm çalışmaların primer sonuç ölçütlerine antiretroviral tedavi başlamadan önce ulaşıldı. 18 yaş altı çocuklar ve kadınlarda florokinolon ekleme ya da yerine kullanmanın etkinlik ve güvenliğine dair kanıtlar genel olarak eksik.

Kaynak

Ziganshina LE, Titarenko AF, Davies GR. Fluoroquinolones for treating tuberculosis (presumed drug-sensitive). Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD004795. DOI: 10.1002/14651858.CD004795.pub4

Orijinal özet için: Tüberkülozda Kinolon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv