Hashimoto Tiroiditinde Selenyum Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Hashimoto tiroiditi bezin işlevini azaltan ve olağan görülen bir iltihabıdır. Otoimmün bir hastalıktır, kişinin kendi bağışıklık sistemi tiroid bezine saldırır ve bez yeterli miktarda hormon üretemez hale gelir (hipotiroidi). Sık görülen klinik belirtiler üşüme, mod depresyonu, cilt kuruması, gözlerde şişme, kabızlık, kilo alımı, kalp hızında düşme, eklem ve kas ağrıları ve yorgunluktur. Bazı Hashimoto hastalarında tiroid bezinde büyüme (guatr) de görülür. Hashimoto tiroiditi kadınlarda daha sıktır ve ailevi olma eğilimi gösterir. Bu hastalıkla aynı zamanda vitiligo, romatoid artrit ve tip 1 diyabet gibi başka oto immün hastalıklar da olabilir. Hastalık her zaman tedavi gerektirmez ancak tedavi gerektiğinde sentetik tiroid hormonu replasmanıyla tedavi edilir, bazen kurutulmuş tiroid kullanılır.

Selenyum, vazgeçilmez bir eser elementtir, bağışıklık sisteminin ve tiroid bezinin doğru çalışması için az miktarlarda alımı gerekir.

Toplam 463 katılımcıyla yapılan, kayırma hatası riski belirsiz 4 araştırma derlendi. Ortalama süreleri 7.5 aydı (3 – 18 ay arası). Araştırmaların hiçbiri primer sonuç ölçütümüz olan “sağlıkla ilişkili yaşam” kalitesine yönelik değildi. İkincil sonuç ölçütlerimizden ikisi “çalışma sonunda levoritoksin replasman dozunda bazale göre değişim” ve “ekonomik maliyet” de değerlendirilmedi.

Kayırma hatası riski yüksek bir çalışma levotiroksine, plaseboya kıyasla 200 μg sodyum selenit eklenmesiyle subjektif iyilik halinde anlamlı iyileşme gösterdi (3/18’e kıyasla 14/18).

Üç çalışmada 200 μg selenometiyonin, serumda anti tiroid peroksidaz antikoru düzeyini düşürdü ve bazale göre değişimler istatistiksel anlamlı olmakla beraber bunun klinikle alakası belirsiz.

İki çalışmada ters olaylar raporlandı ve selenyum takviyesi plaseboyla görülenden fazla yan etkiye yol açmadı. Her iki çalışmada da 200 μg selenometiyonin+LT4 kolunda bir yan etki bildirilirken kontrol kolunda olmadığı bildirildi.

Sonuç olarak bu dört çalışmanın sonuçları Hashimoto tiroiditi tedavisinde selenyum kullanımını desteklemek için yeterli kanıt sağlamıyor.

Kaynak

van Zuuren EJ, Albusta AY, Fedorowicz Z, Carter B, Pijl H. Selenium supplementation for Hashimoto's thyroiditis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD010223. DOI: 10.1002/14651858.CD010223.pub2

Orijinal özet için: Hashimotoda Selenyum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv