Yanıklarda Enfeksiyonu Önlemek İçin Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Yanıklar ciddi bir problemdir. Birlikte ciddi bir ölüm ve malûliyet insidensi vardır, çeşitli cerrahi prosedürler, uzun süreli yatışlar ve yüksek sağlık harcamaları gerektirir.

Yanık hastalarında gelişebilecek enfeksiyon riskini azaltmak için çeşitli antibiyotikler kullanılır. Bazıları cilde sürülerek (topikal) bazıları da ağızdan ya da enjeksiyonla verilir. Koruyucu antibiyotik kullanımının faydalı olup olmadığı belirsiz.

Bu derlemeye toplam 2117 katılımcıyla yapılan 36 araştırma dâhil edildi. Araştırmalarda antibiyotik alan hastalar, plaseboya, tedavi verilmemesine, pansumanlara ya da başka bir topikal uygulama ya da antibiyotiğe karşı kıyaslandı. 26 araştırmada topikal, diğerlerinde ağızdan damar içi yolla ya da hava yollarından verilen antibiyotikler karşılaştırıldı. Çalışmaların çoğu küçük ve kalitesi düşüktü.

Doğrudan yanık üzerine uygulanan silver sülfodiyazinin enfeksiyon oranının %8 ve %80 arasında gerçekten azalttığını gösterdiğine dair biraz kanıt bulundu. Bunun dışındaki antibiyotiklerin etkisi hakkında güvenilir sonuçlar çıkarabilmeyi sağlayacak yeterli kanıt bulunmadı.

Kaynak

Barajas-Nava LA, López-Alcalde J, Roqué i Figuls M, Solà I, Bonfill Cosp X. Antibiotic prophylaxis for preventing burn wound infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD008738. DOI: 10.1002/14651858.CD008738.pub2

Orijinal özet için: Yanıkta Antibiyotik Kullanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv