Böbrek Naklinde Rutin Koruyucu Stentleme Büyük Komplikasyon İnsidensini Düşürüyor

Cochrane derleme özeti

Böbrek nakli son aşama böbrek hastaları için yaşam kalitesini artıran ve hastanın yaşam beklentisini uzatan bir tedavi seçimidir. Nakil sonrası komplikasyonların yükünü azaltmayı hedefleyen müdahaleler transplantasyon camiası içinde büyük bir araştırma alanı teşkil ediyor. Büyük ürolojik komplikasyonlar (BÜK’ler – yani idrar sızması, tıkanma) hemen ameliyat sonrasında görülebilir.

Bu derleme böbrek nakledilen hastalarda ürolojik komplikasyonların önlenmesi için rutin üreter stentlemesinin fayda ve zararlarını belirlemeyi amaçlıyor. 1154 katılımcıyla yürütülen 7 çalışma belirlendi.

Önleyici stentlemeyle BÜK insidensi anlamlı derecede azaldı. Stent konan hastalarda idrar yolu enfeksiyonları (İYE) daha sık olsa da koruyucu antibiyotik eklenmesiyle gruplar arasında İYE insidensinde fark kalmadı. Yaşam kalitesi ve maliyet gibi halledilmemiş konularda evrensel koruyucu stentlemeye karşı selektif stentleme kullanımını araştıran daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Wilson CH, Rix DA, Manas DM. Routine intraoperative ureteric stenting for kidney transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD004925. DOI: 10.1002/14651858.CD004925.pub3

Orijinal Özet İçin: Böbrek Nakli Profilaktik Stent

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv