Ergenler Ve Gençlerde İlişki Ve Flört Şiddetini Önlemek İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Ergenler ve gençler arasında ilişki ve flört şiddeti önemli bir problem. İlişki şiddeti, sözlü suiistimalden fiziksel ve cinsel saldırıya; tehditten tecavüzden ve cinayete kadar çeşitli saldırgan davranışları içerir. Halen okul ve üniversitelerde ve toplum kurumları içinde ilişki şiddetini önlemek için çeşitli programlar var. Bu programların işe yarayıp yaramadığı ve ilişki şiddetinde uzun vadeli azalma sağlayıp sağlamadığının kesin olarak anlaşılması önemli.

Bu derlemede 38 çalışmanın sonuçları incelendi. Sonuçlar programların, ilişki şiddetini azalttığına ya da katılımcıların ilişki şiddetiyle alakalı davranış ve becerilerini iyileştirdiğine dair ikna edici kanıt olmadığını gösterdi. Sonuçlar katılımcının ilişkiler hakkında bilgisinin programdan sonra biraz iyileştiğini gösterdi.

Derlenen çalışmalarda katılımcı tipi ve kullanılan müdahaleler ve değişimlerin ölçüm yolları farklı olduğundan bu sonuçların dikkatle yorumlanması gerekir. Çalışmaların hiçbirinde programların fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisi araştırılmadı. Bu programların ne kadar işe yaradığını daha iyi anlamamız için, katılımcıların daha uzun süre izlendiği; ve tutumlar, bilgi, davranış, beceriler ile şiddetin görülme sayısı arasındaki ilişkileri araştıran daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Fellmeth GLT, Heffernan C, Nurse J, Habibula S, Sethi D. Educational and skills-based interventions for preventing relationship and dating violence in adolescents and young adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD004534. DOI: 10.1002/14651858.CD004534.pub3

Orijinal özet için: Genç İlişkilerinde Şiddet

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv