Melanomada Tümörün Çıkarılmasından Sonra İnterferon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Melanoma en öldürücü deri kanserlerinden birisi ve tüm Batı ülkelerinde insidensi artıyor. Bunun yanı sıra melanoma kemoterapi tedavisine en dirençli solid tümörlerden biridir ve kanseri vücuda yayılan hastalarda durum sıkıntılıdır, bu hastaların sadece %10’u 5 yıldan uzun yaşar.

Primer tümörün çıkarılması esnasında uzak metastazı olmayan hastaların gidişatı değişkendir: Bu hastaların %40 – 90’ı 5 yılın sonunda hayattadır. Bu yüzden, primer tümör kalınlığı ve yerel lenf bezi durumu gibi patolojik özelliklere göre tanımlanmış daha agresif tümörü olan yüksek riskli melanoma hastalarında ölüm riskini azaltmak için yardımcı tedavi önerilir.

Bu hasta grubunda bazı pozitif terapötik etkiler gösteren tek bileşik, insan makrofaj hücreleri tarafından üretilen bir protein olan ve antiviral ve antitümör aktiviteleriyle bilinen interferon alfadır.

Bu derlemede toplam 10 000’den fazla katılımcıda yapılmış 18 randomize kontrollü araştırmadan sağlanan kanıtlar toplandı. Bu araştırmalarda tümörün cerrahi çıkarılmasından sonra uzağa yayılma riski yüksek melanoma hastalarında interferon tedavisinin sürviyi iyileştirebildiği hipotezi test edildi.

Ferdi olarak tüm çalışmalar interferonla tedavi olan hastalarda sürviye fayda göstermese de mevcut kanıtların kombine edilmesiyle postoperatif interferon kullanımının yüksek riskli melanoma hastalarında sürviyi iyileştirdiği bulundu.

İnterferon verilmesiyle birlikte görülen ateş ve yorgunluk gibi toksisite ortalama olarak sınırlı ve dahası tedavi kesildiğinde geri dönüşlü. İnterferon alfa, yüksek riskli melanoma hastalarında ameliyattan sonra tedavi için onaylı tek ilaç olduğundan, tedaviden fayda görmeyecek hastalarda olabilecek gereksiz toksisiteden kaçınmak için bu tedaviden en çok fayda sağlayabilecek olan hastaların belirlenmesi yönünde gösterilen gayretler çok önemli. İnterferonun yeni ilaçlarla kombinasyonu ise, yüksek riskli melanoma hastalarında yaşam beklentisini iyileştirmek için sürdürülen bir araştırma konusu.

Kaynak

Mocellin S, Lens M, Pasquali S, Pilati P, Chiarion Sileni V. Interferon alpha for the adjuvant treatment of cutaneous melanoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD008955. DOI: 10.1002/14651858.CD008955.pub2

Orijinal özet için: Melanoma Ve İnterferon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar