Nüks Eden/Dirençli Hodgkin Lenfomasında Yüksek Doz Kemoterapinin Ardından Otolog Kök Hücre Nakli

Cochrane derleme özeti

Hodgkin lenfoması (HL) lenf bezleri ve lenfatik sistemin habis hastalığı olup başka organları da etkileyebilir. Nispeten nadir bir hastalıktır. Batı ülkelerinde her yıl 100 bin insandan 2-3’ünü etkiler. Ancak 20 – 30 yaşlar arasındaki genç erişkinlerin en olağan kanserleri arasındadır. Hastalık ikinci pikini 60 yaş sonrasında yapar. HL için tedavi seçenekleri 1980’lerden bu yana iyileşti, öyle ki ileri aşamalardaki hastalar dahi uygun tedaviyle şifa bulabiliyor.

Tedavi yaklaşımı olarak kemoterapi, radyoterapi, veya bunların kombinasyonu kullanılır, ki bu sonuncusu günümüzde çoğu hasta için tedavi standardını oluşturuyor. Ancak hastaların % 15 – 20 kadarı, dirençli hastalık ya da nüks nedeniyle tam remisyona erişemez. Yüksek doz kemoterapi (YDKT) ve ardından yapılan otolog kök hücre nakli (OKHN), bu hastalar için optimal tedavi seçeneği oldu. Ancak bu rejimin genel sürviye etkisi hala belirsiz. Bu derleme bu soruya cevap aramak için yapıldı.

Araştırma

CENTRAL ve MEDLİNE gibi birkaç önemli tıbbi veri tabanını taradık ve bulduğumuz randomize kontrollü araştırma kanıtlarını analiz ettik ve özetledik. Toplam 398 katılımcıyla yapılan 3 araştırma derlendi. 2 araştırmada YDKT ardından OKHN, sade konvansiyonel kemoterapiye karşı kıyaslandı. 1 araştırmada da önceden ek sekansiyel YDKT (SYDKT) ardından OKHN, YDKT ardından OKHN’ye karşı kıyaslandı.

YDKT ardından OKHN’yi konvansiyonel kemoterapiye karşı değerlendiren iki araştırma da, genel sürvide iyileşme olmadığını, ancak ilerlemesiz sürvinin anlamlı derecede iyileştiğini gösterdi. Sadece 1 araştırmada ters olaylar raporlandı ve tedavi kolları arasında fark olmadığını gösterdi. Diğer araştırma hastalar randomizasyonu reddettiği ve OKHN istediği için yarım bırakıldı.

YDKT’den önce SYDKT ve ardından OKHN’yi, YDKT ardından OKHN’ye karşlı kıyaslayan araştırmada, her iki kolda da GS ve İS benzer bulundu. Ancak 3 yıl sonra SYDKT kolunda mortaliteyle ilgili bir negatif eğilim görüldüğü gibi ters olaylar da anlamlı derecede arttı.

Özet olarak, güncel olarak mevcut kanıtlar, YDKT ardından OKHN ile tedavi edilen nüks HL hastalarında, konvansiyonel kemoterapiye kıyasla bir fayda gösteriyor.

Kaynak

Rancea M, Monsef I, von Tresckow B, Engert A, Skoetz N. High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation for patients with relapsed/refractory Hodgkin lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009411. DOI: 10.1002/14651858.CD009411.pub2

Orijinal özet için: Refrakter Hodgkin Lenfoma Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv